Vacatures voor Senior Adviseurs

De overheid beter laten presteren met geo-informatie. Dat is waar de medewerkers van Geonovum dagelijks aan werken. Wij doen dat door afspraken en standaarden tot stand te brengen die de toegankelijkheid en uitwisseling van geo-informatie verbeteren. Dit doen wij zowel voor de Nederlandse geo-informatie infrastructuur (NGII) als voor specifieke toepassingsdomeinen van de overheid, waaronder de Omgevingswet.

Geonovum is een open, transparante, kennisintensieve organisatie. Er werken gedreven experts die ervoor zorgen dat geodata betekenisvol kunnen worden uitgewisseld en zo hun bijdrage leveren in diverse werkprocessen van de overheid. Een deel van onze medewerkers is in dienst en een deel is gedetacheerd vanuit de overheid en universiteiten.

Geonovum zoekt  

drie senior adviseurs (32-36 uur per week)

Als senior adviseur ben je (of word je) een autoriteit op het gebied van de Nederlandse geo-informatie infrastructuur of één van toepassingsdomeinen waarin Geonovum actief is. In samenwerking met anderen, binnen en buiten Geonovum, ontwikkel en beheer je de architectuur, standaarden en/of andere onderdelen van de Nederlandse geo-informatie infrastructuur en daaraan grenzende toepassingsdomeinen en adviseer je overheidspartijen en het bedrijfsleven hierover.

Je overziet en doorziet de betekenis van geodata, architectuur, standaarden en services voor de Nederlandse overheid, de samenwerking met marktpartijen en publieke dienstverlening aan burgers en bedrijven. Je volgt relevante nationale en internationale ontwikkelingen en vertaalt deze naar strategische en tactische gevolgen voor het gebruik, de specificaties en randvoorwaarden voor jouw aandachtsgebied.

   Aandachtsgebieden

   Wij zijn op zoek naar een senior adviseur in drie aandachtsgebieden:

   Aandachtsgebied geo-informatie voorziening

   In deze rol vergaar je de laatste inzichten op het gebied van semantiek, architectuur en datagedreven werken en vertaal je deze naar praktische aanbevelingen voor de nationale infrastructuur.  
   Datagedreven werken vraagt enerzijds om een degelijk fundament van betrouwbare data. Anderzijds om methoden waarmee je die data en op data gebaseerde informatieproducten ontsluit. Als adviseur in dit aandachtsgebied kun je bijvoorbeeld werken aan de doorontwikkeling van de generieke (geo)basisregistraties of aan de geo-informatievoorziening voor een specifiek toepassingsdomein. Actuele onderwerpen zijn het federatief werken, in samenhang bijhouden en ontsluiten van data en het steeds laagdrempeliger toepasbaar maken van data.

   Aandachtsgebied Europa

   In deze rol verdiep je jezelf in Europese ontwikkelingen op het gebied van (geo)data, architectuur en standaarden en ondersteun je Nederlandse stakeholders om effectief om te gaan met de veranderende Europese regelgeving.
   De Europese Commissie voert een actief data- en digitaliseringsbeleid. Er wordt gewerkt aan een juridisch kader dat het fundament vormt onder het ontwikkelen van data spaces en waarderealisatie van open data. Als adviseur met aandachtsgebied Europa vertaal je Europese ontwikkelingen naar nationaal niveau en help je Nederlandse stakeholders om doeltreffend om te gaan met veranderende regelgeving. Daarnaast breng je deze Nederlandse ervaringen ook weer in op Europees niveau. Actuele onderwerpen zijn de vorming van data spaces (waarbij voor Geonovum de Green Deal data space één van de belangrijkste is) en het gestandaardiseerd ontsluiten van open databronnen op Europees niveau.

   Aandachtsgebied beheer

   In deze rol verdiep je jezelf in de toepassingsdomeinen van standaarden, betrek je actief stakeholders in het beheer en zet je de toepasbaarheid en meerwaarde van de standaarden.
   Goed beheer van standaarden is essentieel om standaarden in de praktijk te laten werken. Het blijven aansluiten op gebruikersbehoeften, het ondervangen van praktijkproblemen en het eenduidig implementeren door softwareleveranciers maken dat standaarden duurzaam meerwaarde bieden. Als adviseur beheer, ben je bijvoorbeeld actief in het beheer van standaarden op de pas-toe-leg-uit lijst, geo-basisregistraties en het digitaal stelsel omgevingswet.

    Functie-eisen

    Met je scherpe blik dring je snel door tot de kern van complexe materie en leg je de juiste verbanden. Als doortastend netwerker voel je onderliggende krachtenvelden, belangen en gevoeligheden goed aan. Je voelt aan wanneer je kunt doorpakken en wanneer een pas op de plaats beter is.

    Je hebt:

    • Academisch werk- en denkniveau. Een opleiding op het gebied van geo-informatie is een pré

    Strategisch inzicht in

    • de mogelijkheden van informatietechnologie in het algemeen en van geo-informatie en geo-informatietechnologie in het bijzonder
    • de betekenis en de rol van de overheid, het bedrijfsleven en technologische doorbraken voor de Nederlandse geo-informatie infrastructuur;

    Kennis van, ervaring en/of affiniteit met:

    • (onderdelen van) de Nederlandse geo-informatie infrastructuur, waaronder de geo-standaarden van het Open Geospatial Consortium, ISO, CEN en NEN, en inzicht in hun onderlinge samenhang;
    • informatieanalyse en -modellering;
    • het geo-werkveld;
    • businessprocessen van de overheid;
    • projectmatig werken en opdrachtgestuurde organisaties;

    Je bent:

    • communicatief en sociaal goed onderlegd
    • in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken
    • in staat om inhoud en mensen te verbinden vanuit een gedeelde visie

    Arbeidsvoorwaarden

    Salarisniveau   schaal 12/13
    Maandsalaris Min. € 4.214,85 – max. € 6.989,80 (bruto)
    Dienstverband

    Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

    Contractduur  Tijdelijke aanstelling voor één jaar. Bij voldoende functioneren omzetting na één jaar in aanstelling voor onbepaalde tijd.


    Overige arbeidsvoorwaarden

    Geonovum hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Geonovum volgt op hoofdlijnen de arbeidsvoorwaarden van het Rijk.

     Bijzonderheden

     • het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces. Een (online) voorselectietest, een assessment, het maken van een casus en (online) screening via onder meer databanken kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces;
     • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
     • acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

     Reageren

     Heb je interesse in een rol als senior adviseur? Stuur dan voor 9 september 2023 een e-mail met jouw motivatie en CV naar info@geonovum.nl

     Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen met Friso Penninga 033-460 41 00.

     Geen updates meer missen?

     Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.