Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 16 augustus 2017 |
  Geonovum trekt een project om 3D informatie uit de bouwwereld beter uit te kunnen uitwisselen met 3D geodata en vice versa.  
 • 10 augustus 2017 |
  In een informatiemodel leg je de werkelijkheid vast in een digitaal model. Daarbij gebruik je een modelleertaal: een kunstmatige taal, waarin je termen en definities van begrippen vastlegt, objecten en hun eigenschappen en de relaties tussen objecten. Nu bestaan er verschillende modelleertalen. En ook binnen een modelleertaal kunnen verschillende technieken bestaan die tot interpretatieverschillen kunnen leiden. Hoe meer data je in samenhang wilt gebruiken, hoe groter het belang om dit soort interpretatieverschillen te voorkomen.
 • 28 juli 2017 |
  Op 25 juli 2017 is een Europese INSPIRE validator gelanceerd. Daarmee is er nu voor alle lidstaten één tool waarmee je kunt testen in hoeverre je voldoet aan de INSPIRE vereisten. De Europese validator werkt voor INSPIRE datasets Annex I, metadata en downloadservices (Atom en WFS). Nederland heeft via de INSPIRE Maintenance and Implementation Group een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van deze validator.
 • 20 juli 2017 |
  Sinds enkele jaren is er veel aandacht voor het vergroten van de transparantie van het overheidsoptreden. Een van de instrumenten daarbij is de ‘armchair audit’, waarbij burgers zich kunnen informeren over bijvoorbeeld overheidsuitgaven en de effecten daarvan. Daarbij worden steeds vaker thematische kaarten gebruikt. Welke rol hebben die kaarten? Frits de Jong interviewde een aantal mensen hierover in een artikel voor iBestuur.
 • 19 juli 2017 |
  De 103de OGC meeting in St John’s, New Foundland, gesponsord door het Canadese bedrijf Compusult, had vanwege de afgelegen locatie een wat kleine groep bezoekers (zo’n 90 mensen). Een vruchtbare bijeenkomst op een mooie plek.

Pagina's