Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 13 juli 2017 |
  PDOK heeft sinds kort een Labsomgeving waarin zij verkennen welke mogelijkheden er bestaan met linked geodata: https://data.labs.pdok.nl
 • 12 juli 2017 |
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die we in een optimalisatieslag van het IMGeo|BGT model willen oppakken. Op 28 september organiseren wij een sessie in Utrecht waarin we issues en oplossingsrichtingen op weg naar een nieuwe versie van IMGeo presenteren en alvast breder toetsen. Wilt u hierbij zijn? Meld u dan aan.
 • 10 juli 2017 |
  Wat doen verschillende overheidsorganisaties met sensordata? Welke ontwikkelingen zien zij en welke ambities hebben ze? In korte pitches doken we 29 juni in de wereld van sensoren en data bij Rijkswaterstaat, CBS en NDW om hier achter te komen. Daarnaast was er aandacht voor de verkenning naar een registratie van sensoren, standaardisatie en ethiek. Tussendoor peilden we de mening van bezoekers op vragen als “Het is een overheidstaak om de burger te informeren welke sensoren in de openbare ruimte aanwezig zijn” en “Alle borden en bewegwijzering kunnen van de weg”.
 • 10 juli 2017 |
  In de visualisatie van de BGT worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. In dit artikel zetten wij de wijzigingen op een rij.
 • 7 juli 2017 |
  CBS, Geonovum en Kadaster werken aan de doorontwikkeling van de Landelijke Monitor Leegstand. De nieuwe versie verschijnt februari 2018 in samenwerking met belanghebbenden en experts op de vastgoedmarkt.

Pagina's