Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 19 februari 2018 |
  Afgelopen weken heeft Geonovum samen met VNG Realisatie (voorheen KING) en het BGT Gebruikersoverleg gewerkt aan optimalisatie van de BGT achtergrondvisualisatie. Deze visualisatie is nu in concept beschikbaar op de testomgeving van PDOK. Graag horen we uw mening hierover.
 • 6 februari 2018 |
  Op 23 februari organiseert het Platform Linked Data Nederland een workshop over datacatalogi. Na een aantal inleidingen, kijkt in de middag een werkgroep naar SKOS toepassingsprofiel voor een taxonomie met begrippen en waardenlijsten en een andere werkgroep naar een MIM toepassingsprofiel voor een gegevensstructuur met informatiemodellen en waardenlijsten. Wil je meedoen? Meld je dan aan
 • 5 februari 2018 |
  Met een reeks informele internetconsultaties, willen we vroegtijdig uw mening peilen over de wijzigingsvoorstellen voor IMGeo. Elke ronde staan de wijzigingsvoorstellen van een aantal verbetersuggesties centraal. Van alle wijzigingsvoorstellen vragen wij u om aan te geven wat u van het voorstel vindt, of u de oplossing kunt toepassen en/of bouwen en wat de verwachte impact is van het wijzigingsvoorstel.
 • 29 januari 2018 |
  Rondom de plaatsbepalingspunten in de BGT is een discussie gaande. Enerzijds wordt het gezien als een last voor de bronhouder en in de toekomst mogelijk lastig voor de landelijke voorziening. Anderzijds zijn er gebruikers die vinden dat deze punten essentieel zijn voor hun werkproces. In de afgelopen maanden zijn verschillende ontwikkelrichtingen geopperd.  Deze enquete is inmiddels gesloten.  
 • 23 januari 2018 |
  In 2017 vierde Geonovum haar 10-jarige bestaan. Het was de aanleiding om een Whitepaper op te stellen over geo-standaarden. Drie vragen stonden centraal: Wat hebben we bereikt? Wat zijn de trends? En wat is de impact van die trends op de verdere ontwikkeling van onze geo-standaarden?

Pagina's