Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 22 januari 2018 |
  Met een reeks informele internetconsultaties, willen we vroegtijdig uw mening peilen over de wijzigingsvoorstellen voor IMGeo. Elke ronde staan de wijzigingsvoorstellen van een aantal verbetersuggesties centraal. Van alle wijzigingsvoorstellen vragen wij u om aan te geven wat u van het voorstel vindt, of u de oplossing kunt toepassen en/of bouwen en wat de verwachte impact is van het wijzigingsvoorstel.
 • 19 januari 2018 |
  Op 21 februari en op 1 maart organiseert Geonovum een inloopsessie voor dataproviders over de lancering van het INSPIRE control panel en het herkenbaar maken van prioritaire datasets. Dataproviders en hun dienstverleners zijn van harte welkom op deze inloopsessies die tussen 13:00 en 17:00 plaatsvinden bij Geonovum.
 • 18 januari 2018 |
  Van 18 tot 21 september organiseren België en Nederland, samen met de Europese Commissie de INSPIRE conferentie in Antwerpen. In het kader van INSPIRE hebben de lidstaten een Europees digitaal netwerk gerealiseerd waarover zij geo-informatie over de leefomgeving kunnen uitwisselen. In september neemt de community tijd om inspiratie, kennis en ervaring te delen. Als mede-organisator, nodigen wij hierbij iedereen uit om zijn of haar presentatie- of workshopvoorstel in te dienen. INSPIREer gebruikers
 • 16 januari 2018 |
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren. Afgelopen jaar hebben we samen met gebruikers en sectoren mogelijke oplossingsrichtingen geïnventariseerd. In het eerste kwartaal van 2018 leggen wij deze oplossingsrichtingen aan alle gebruikers voor, in voorbereiding op de formele consultatie. De formele consultatie van IMGeo start op 2 april 2018.
 • 16 januari 2018 |
  Om berichten in de beheerketen te kunnen verwerken, passen softwareleveranciers de standaard StUF-Geo IMGeo toe. De meest actuele versie is versie 1.3. Tijdens certificering wordt getoetst of de software aan de verplichte technische uitgangspunten van deze standaard voldoet.

Pagina's