Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 19 juli 2017 |
  Fitness check voor milieurapportages, aanmerkingen in beeld gebracht, en wat als we de INSPIRE infrastructuur vandaag de dag zouden ontwikkelen... Dit en ander nieuws vind je in de zomereditie van de INSPIRE nieuws. Bekijk de nieuwsbrief
 • 17 juli 2017 |
  Op verzoek van netbeheerders en gemeenten is afgelopen weken gewerkt aan een BGT visualisatie in pasteltinten: BGT pastel. We nodigen u uit om deze pastelkleurige visualisatie te beoordelen op bruikbaarheid.
 • 13 juli 2017 |
  Begin juni heeft de Europese Commissie een fitness check over Environmental Monitoring en Reporting afgerond. In het rapport is een reeks acties benoemd om rapportages over het milieu te stroomlijnen. De fitness check is het begin van een proces om de Europese milieu rapportages te verbeteren.
 • 13 juli 2017 |
  PDOK heeft sinds kort een Labsomgeving waarin zij verkennen welke mogelijkheden er bestaan met linked geodata: https://data.labs.pdok.nl
 • 12 juli 2017 |
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die we in een optimalisatieslag van het IMGeo|BGT model willen oppakken. Op 28 september organiseren wij een sessie in Utrecht waarin we issues en oplossingsrichtingen op weg naar een nieuwe versie van IMGeo presenteren en alvast breder toetsen. Wilt u hierbij zijn? Meld u dan aan.

Pagina's