Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 4 december 2017 |
  Geonovum is samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie en het Kadaster het Kennisplatform APIs gestart. Dit Kennisplatform heeft als doel de Nederlandse overheid te assisteren bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van APIs voor de ontsluiting van overheidsdata.
 • 28 november 2017 |
  Op 9 november heeft de Programmaraad van Geonovum de nieuwe versies (2.0.0) van de Nederlandse metadata profielen voor ruimtelijke datasets (iso19115) en services (iso19119) vastgesteld. Deze zijn vanaf nu van kracht. De voorgaande versies: versie 1.3.1 voor datasets en 1.2.1 voor services worden nog tot 19 november 2019 ondersteund. 
 • 28 november 2017 |
  Onlangs zijn de eerste drie softwarepakketten gecertificeerd voor de ondersteuning van het BGT-BAG berichtenverkeer op basis van het StUF-Geo BAG koppelvlak. Het gaat om BGT-applicatie dg DIALOG BGT versie 7.6 van Sweco, en de BAG-applicaties Key2BAG van Centric en GouwBAG van GouwIT.
 • TPAC logo
  24 november 2017 |
  Van 6 tot 10 november vond in Burlingame, Californië de jaarlijkse standaardenbijeenkomst van het W3C plaats: de “Technical Plenary / Advisory Committee Meetings”, kortweg TPAC. Sinds deze zomer is Geonovum lid van de W3C en Linda van den Brink reisde daarom af naar het (helaas niet zo zonnige) Californië. TPAC is een combinatie van de ledenvergadering (Advisory committee), vele werkgroepvergaderingen en een plenaire dag op woensdag. Vanuit de hele wereld kwamen hiervoor een paar honderd mensen bij elkaar.
 • 21 november 2017 |
  Geonovum start met hulp van een aantal overheidspartijen (Forum standaardisatie, Kadaster, Kamer van Koophandel en KING) het Platform API's. Dit platform gaat de Nederlandse overheid helpen bij het maken van tactische en strategische overwegingen bij de ontwikkeling van API’s voor de ontsluiting van overheidsdata. In werkgroepen verkennen we verschillende aspecten rond het gebruik van API's door de overheid. Eén van die onderwerpen is autorisatie. 

Pagina's