Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 30 mei 2017 |
  Op 18 mei organiseerde het ontwikkelteam van de Standaarden voor Omgevingsdocumenten (onderdeel van het DSO-programma) een voorlichtingsbijeenkomst voor softwareleveranciers en dienstverleners over een proef (POC) om de standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten te testen. Deze standaard wordt gebruikt bij het maken, muteren en uitwisselen van omgevingsdocumenten in het kader van de Omgevingswet.
 • 23 mei 2017 |
  Op 20 en 21 juni organiseren EuroGeographics, EuroSDR en Geonovum een workshop over INSPIRE extensies in Parijs. In deze workshop worden internationaal ervaringen gedeeld over het aanpassen van INSPIRE-data-modellen aan specifieke (nationale) werkprocessen. Verneem alle tips, tricks, best practices over hoe je INSPIRE specificaties in de praktijk toepast en uitbreidt zodat zij voldoen aan de Europese vereisten en tegelijkertijd voorzien in de inhoudelijke, lokale of nationale behoeften.
 • 23 mei 2017 |
  Om net als de regels van bestemmingsplannen, ook de welstandseisen digitaal vindbaar en raadpleegbaar te maken, is het Informatiemodel Welstand (IMWE) ontwikkeld. Geonovum beheert het IMWE sinds 2013 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als facultatieve standaard onder de set van RO Standaarden. De laatste versie van het informatiemodel Welstand (IMWE2014) is uiteindelijk niet in gebruik genomen.
 • 20 mei 2017 |
  Er was al veel over gesproken, maar op 11 mei 2017 was het dan zover. De kick-off bijeenkomst van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Om antwoord te bieden op vraagstukken als bodemverzakking, klimaatverandering en energietransitie is een goed werkende BRO onmisbaar. Maar de BRO wordt ook veruit de grootste van alle geo-basisregistraties. En, met de noodzaak om de modellen van de ondergrond in 3D te verwerken, zeker de meest ambitieuze. In 2021 moet de BRO klaar zijn en in 2022 gaat hij ‘in beheer’. Hoe gaat het Programma dit aanpakken?
 • 19 mei 2017 |
  Vanaf 23 november 2017 moeten INSPIRE dataproviders alle Annex I datasets én services beschikbaar stellen volgens de laatste INSPIRE data- en servicespecificaties. Onder Annex I vallen de referentiegegevens administratieve eenheden, adressen, beschermde gebieden, coördinaatsystemen, geografische namen, hydrografie, kadastrale percelen, rastersystemen en vervoersnetwerken. 

Pagina's