Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 23 mei 2017 |
  Om net als de regels van bestemmingsplannen, ook de welstandseisen digitaal vindbaar en raadpleegbaar te maken, is het Informatiemodel Welstand (IMWE) ontwikkeld. Geonovum beheert het IMWE sinds 2013 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als facultatieve standaard onder de set van RO Standaarden. De laatste versie van het informatiemodel Welstand (IMWE2014) is uiteindelijk niet in gebruik genomen.
 • 20 mei 2017 |
  Er was al veel over gesproken, maar op 11 mei 2017 was het dan zover. De kick-off bijeenkomst van de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Om antwoord te bieden op vraagstukken als bodemverzakking, klimaatverandering en energietransitie is een goed werkende BRO onmisbaar. Maar de BRO wordt ook veruit de grootste van alle geo-basisregistraties. En, met de noodzaak om de modellen van de ondergrond in 3D te verwerken, zeker de meest ambitieuze. In 2021 moet de BRO klaar zijn en in 2022 gaat hij ‘in beheer’. Hoe gaat het Programma dit aanpakken?
 • 19 mei 2017 |
  Vanaf 23 november 2017 moeten INSPIRE dataproviders alle Annex I datasets én services beschikbaar stellen volgens de laatste INSPIRE data- en servicespecificaties. Onder Annex I vallen de referentiegegevens administratieve eenheden, adressen, beschermde gebieden, coördinaatsystemen, geografische namen, hydrografie, kadastrale percelen, rastersystemen en vervoersnetwerken. 
 • 19 mei 2017 |
  De Omgevingswet heeft als doel de regels die van toepassing zijn op het ruimtegebruik te vereenvoudigen en samen te voegen. Belangrijk onderdeel daarvan is een centrale ontsluiting van deze regels via een Landelijke Voorziening. Alle gezagen -gemeentelijk, provinciaal, rijk, waterschappen- publiceren hierin de door hun vastgestelde digitale omgevingsdocumenten.
 • 12 mei 2017 |
  In mei is er weer een nieuwe editie verschenen van de nieuwsbrief Wro Digitaal. In deze editie is er onder meer aandacht voor de opzet van het Informatiehuis Ruimte, het 60.000ste plan in Ruimtelijkeplannen.nl en wat het verplicht gebruik van de BGT betekent. Bekijk de nieuwsbrief

Pagina's