Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 7 november 2017 |
  De standaard BGT-projectie is een kleurrijk geheel. Wanneer je deze projectie als ondergrond gebruikt om eigen gegevens op de kaart te projecteren, kan deze te druk overkomen. Daarom is er gewerkt aan een BGT-visualisatie in pasteltinten: BGT pastel. Deze pastelvisualisatie van de BGT is nu als WMTS en TMS beschikbaar op PDOK. URL WMTS:https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?&request=GetCapabilities&service=WMTS
 • 1 november 2017 |
  Op 21 september 2017 bespraken experts op gebied van INSPIRE en e-reporting wat we vanuit Nederland kunnen doen om synergie te bewerkstelligen tussen digitale milieurapportages en INSPIRE. 
 • 29 oktober 2017 |
  Met de INSPIRE deadline van 23 november voor Annex I datasets in zicht, organiseert Geonovum op donderdag 16 november een inloopsessie voor dataproviders.
 • 28 oktober 2017 |
  In het kader van de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werken KOOP en Geonovum aan de Standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD – standaard). Om de toepasbaarheid van deze standaard te toetsen, hebben leveranciers, dienstverleners en bevoegde gezagen een praktijktest uitgevoerd. Daarbij is ook de haalbaarheid van het DSO-architectuurconcept onder de loep genomen.
 • 25 oktober 2017 |
  In de RO Standaarden 2012 wordt onderscheid gemaakt in norm en toelichting. De praktijkrichtlijnen geven een nadere toelichting op de toepassing van deze standaarden in de praktijk. Geonovum heeft op basis van de Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT) de praktijkrichtlijnen van de RO Standaarden aangepast. De wijzigingen zijn bijgevoegd en raadpleegbaar bij iedere praktijkrichtlijn.

Pagina's