Kennisplatform API's

Thema API's

Geonovum is samen met Bureau Forum Standaardisatie, Kamer van Koophandel, VNG Realisatie, Logius en het Kadaster het Kennisplatform API's gestart. Gezien de ontwikkeling naar een digitale samenleving waar veel digitale diensten eenvoudig met elkaar moeten kunnen samenwerken, geloven wij dat de Nederlandse overheid baat heeft bij een Kennisplatform API’s, waarin we gezamenlijk kijken naar strategische en tactische vraagstukken rond het ontwikkelen van API’s door de overheid en gebruik van deze APIs buiten en binnen de overheid.

Wat is een API?

API’s (Application Programming Interfaces) spelen een belangrijke rol op het Internet. Met behulp van een API kan je informatie makkelijker herbruikbaar maken voor programmeurs. Een API dient als interface tussen verschillende softwareprogramma's. Het zorgt ervoor dat een applicatie automatisch toegang krijgt tot bepaalde informatie en/of functionaliteiten. Een aantal aanbieders van open data bij de overheid, ontsluiten hun gegevens al met behulp van een API. Deze API’s leveren in veel gevallen een rechtstreekse “kopie” van de data, met alle complexiteit van dien.

  logo kennisplatform APIs

  Waarom een kennisplatform API's?

  Het Kennisplatform API's wil API's beter bij de vraag aan laten sluiten, kennis over het toepassen van API's uitwisselen en de aanpak bij verschillende organisaties op elkaar afstemmen en waar nodig standaardiseren. Deze wens hebben we vastgelegd in een manifest die door diverse organisaties is ondertekend waaronder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, PinkRoccade, Vicrea, VNG Realisatie, Forum Standaardisatie, Logius, Geonovum, Centric, Digicosmos, APIwise en SWIS.Bekijk het manifest

  Een voorbeeld van waar binnen de overheid actief wordt gewerkt aan het mogelijk maken van interactie op basis van API’s is de Omgevingswet. Ambitie van de Omgevingswet is dat burgers of bedrijven bij een aanvraag van een omgevingsvergunning over dezelfde informatie beschikken als de overheid die de vergunning beoordeelt. In het bij elkaar brengen van deze informatie spelen API’s een rol. Bovendien moeten burgers en bedrijven niet alleen via een overheidswebsite kunnen communiceren, maar ook via apps op telefoons en tablets. Het moet voor iedereen mogelijk zijn om voor de Omgevingswet nieuwe applicaties te ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken, moeten API’s met omgevingswetinformatie en -functionaliteit (niet enkel data) voor iedereen op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar komen. Er zijn dus twee soorten gebruikers om rekening mee te houden: de eindgebruiker en de softwareontwikkelaar. Het resultaat tot nu toe kan je bekijken en beproeven op het pre-omgevingswet ontwikkelaarsportaal.

  In het Kennisplatform verkennen we in werkgroepen de verschillende aspecten rond het gebruik en toepassing van API's door de overheid.

   Gouden API

   afbeelding gouden aap

   Het Kennisplatform API reikt gouden APIs uit. Op 23 november 2023 op de Stelseldag, vindt de uitreiking plaats van weer een nieuwe gouden API. De gouden API is een award voor vooruitstrevende API initiatieven. Eerder ontving de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een gouden API voor hun Haal Centraal BRP API. Is er een API (initiatief) waarvan jij vindt dat die goud waard is? Laat het ons weten!
   Zie voor meer informatie de nominatiepagina!

   API Strategie

   De API strategie bestaat uit een een inleidend document, verschillende normatieve documenten (NL GOV standaarden) en meerdere modulen die voor verschillende functionele of technische situaties kunnen worden ingezet. Het meest actuele overzicht van de API documentatie vind je op de Github pagina van het Kennisplatform.

   De verschillende onderdelen van de NL API Strategie bevatten de volgende documenten:

   Onderdeel Documentnaam & Verwijzing naar de gepubliceerde versie
   Algemeen Inleiding NL API Strategie
   Algemeen Architectuur NL API Strategie
   Algemeen Gebruikerswensen NL API Strategie
   Normatief API Design Rules (ADR)
   Normatief Open API Specification (OAS)
   Normatief NL GOV OAuth profiel
   Normatief Digikoppeling REST API koppelvlak specificatie
   Functionele module GEO module
   Technische module Transport Security module
   Technische module Access control module

    

   Intentieverklaring API Strategie

   Begin 2022 hebben verschillende overheidsorganisaties een intentieverklaring ondertekend waarmee zij zich ervoor uitspreken om API’s te structureren conform de afspraken in de API Strategie. Deze intentieverklaring is opgesteld om samenwerking tussen partijen die binnen de overheid met API’s en standaarden werken te bevorderen.

   Klik hier voor meer informatie over de Intentieverklaring API Strategie

   REST API Design rules en OAUTH profiel op Pas-toe-leg-uit lijst

   Op 9 juli 2020 zijn twee standaarden goedgekeurd die zijn voorbereid door werkgroepen van het Kennisplatform API: de REST API Design Rules en NL GOV Assurance profile for OAuth 2.0.

   Beide standaarden staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Dit betekent dat de standaard REST-API Design Rules moet worden toegepast bij het aanbieden van REST-API’s voor het ontsluiten van overheidsinformatie of functionaliteit. Het NL GOV OAuth-profiel moet worden toegepast wanneer rechthebbende gebruikers of 'resource owners' van een applicatie via impliciete of expliciete toestemming een dienst van een derde toegang geven tot die applicatie om gegevens via een REST-API te gebruiken.

    reeks filmpjes API Masterclasses

    Masterclasses

    Om kennis te delen over het maken en gebruiken van APIs, publiceren we Masterclasses. Deze Masterclasses zijn na de live uitzending ook nog online te bekijken.

    Eerder verschenen er ook een aantal artikelen over het gebruik van APIs:

    Meedoen?

    Het Kennisplatform API is een open platform waar overheden, marktpartijen, gebruikers en aanbieders samen werken aan een Nederlandse API strategie en alles wat daar verder bij komt kijken. Wil je meedoen?

    meld je aan voor de werkgroep(en)
     

    Blijf op de hoogte

    Wil je door ons op de hoogte worden gehouden? Met enige regelmaat brengen wij een nieuwsbrief uit met daarin het laatste nieuws over het Kennisplatform, uitnodigingen voor bijeenkomsten en meer.

    Abonneren nieuwsbrieven