BGT | IMGeo standaarden

De BGT is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten als wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. De standaarden die bronhouders gebruiken om deze kaart te maken zijn beschreven in het informatiemodel geografie (IMGeo). Geonovum beheert het IMGeo.

 • 10 november 2017 |
  Het invoeren van een basisregistratie (zoals de BGT) is nuttig, maar met name voor bestuurders wordt het pas écht interessant als het ook wat oplevert. Sociaal, maatschappelijk of financieel. In iBestuur vertelt gemeente Haarlem hoe zij de basisregistraties zowel praktisch als bestuurlijk interessant maken.  Lees het artikel in iBestuur
 • 7 november 2017 |
  Best leuk om eens op de stoel van een gedeputeerde te zitten in de Statenzaal van het Provinciehuis van Zuid-Holland. Maar daar ging het natuurlijk niet om op het Geo Gebruikersfestival. Waar het wel om ging waren de vragen die dagvoorzitter Noud Hooyman (ministerie van BZK) in zijn inleiding centraal stelde: Hoe maken wij het gebruik van geo-informatie simpel? En wat kunnen wij voor elkaar doen om het gebruik van geo-informatie te bevorderen? De vragen waren zowel gericht aan de aanbieders van geo-data als aan de eindgebruikers van deze informatie.
 • 7 november 2017 |
  De standaard BGT-projectie is een kleurrijk geheel. Wanneer je deze projectie als ondergrond gebruikt om eigen gegevens op de kaart te projecteren, kan deze te druk overkomen. Daarom is er gewerkt aan een BGT-visualisatie in pasteltinten: BGT pastel. Deze pastelvisualisatie van de BGT is nu als WMTS en TMS beschikbaar op PDOK. URL WMTS:https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?&request=GetCapabilities&service=WMTS
 • 11 oktober 2017 |
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die Geonovum samen met SVB-BGT en het werkveld in een optimalisatieslag van het BGT|IMGeo model oppakt. Voor de zomer van 2017 zijn er in het kader van de doorontwikkeling van BGT|IMGeo suggesties en oplossingsrichtingen opgehaald. Op 28 september 2017 organiseerden Geonovum en SVB-BGT een terugkoppeling om deze voorstellen nader te toetsen.
 • 10 oktober 2017 |
  Op 1 november organiseren het Ministerie van IenM, Kadaster, PDOK en Geonovum weer een Geo Gebruikersfestival. Dit jaar zijn wij te gast bij Provincie Zuid-Holland in Den Haag.

Pagina's