BGT | IMGeo standaarden

De BGT is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten als wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. De standaarden die bronhouders gebruiken om deze kaart te maken zijn beschreven in het informatiemodel geografie (IMGeo). Geonovum beheert het IMGeo.

 • 16 januari 2018 |
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren. Afgelopen jaar hebben we samen met gebruikers en sectoren mogelijke oplossingsrichtingen geïnventariseerd. In het eerste kwartaal van 2018 leggen wij deze oplossingsrichtingen aan alle gebruikers voor, in voorbereiding op de formele consultatie. De formele consultatie van IMGeo start op 2 april 2018.
 • 16 januari 2018 |
  Om berichten in de beheerketen te kunnen verwerken, passen softwareleveranciers de standaard StUF-Geo IMGeo toe. De meest actuele versie is versie 1.3. Tijdens certificering wordt getoetst of de software aan de verplichte technische uitgangspunten van deze standaard voldoet.
 • 20 december 2017 |
  Op 16 januari organiseert Geonovum samen met SVB-BGT en BZK een themawerksessie 'BGT objecten buiten de landgrens'.  De BGT wordt nu landsdekkend beheerd voor het grondgebied van Nederland binnen de gemeentegrenzen. In bepaalde grensgebieden leidt dit tot problemen in de bijhouding van de BGT samen met de eigen beheerdata (denk hierbij aan Baarle Nassau/Hertog en Alphen/Chaam). 
 • 20 december 2017 |
  Geonovum organiseert samen met het programma Samenwerking Nationaal Wegenbestand een aantal werksessies om meer samenhang in de bijhouding tussen het Nationaal Wegenbestand (NWB) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te krijgen.
 • 18 december 2017 |
  In verband met de feestdagen zijn de volgende helpdesks bij Geonovum van vrijdag 22 december tot en met vrijdag 5 januari gesloten:  Geo-standaarden IMGeo INSPIRE Nationaal georegister RO Standaarden Standaard omgevingsdocumenten Vanaf maandag 8 januari 2018 pakken wij uw vragen weer op.

Pagina's