BGT | IMGeo standaarden

De BGT is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten als wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. De standaarden die bronhouders gebruiken om deze kaart te maken zijn beschreven in het informatiemodel geografie (IMGeo). Geonovum beheert het IMGeo.

 • 17 juli 2017 |
  Op verzoek van netbeheerders en gemeenten is afgelopen weken gewerkt aan een BGT visualisatie in pasteltinten: BGT pastel. We nodigen u uit om deze pastelkleurige visualisatie te beoordelen op bruikbaarheid.
 • 12 juli 2017 |
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die we in een optimalisatieslag van het IMGeo|BGT model willen oppakken. Op 28 september organiseren wij een sessie in Utrecht waarin we issues en oplossingsrichtingen op weg naar een nieuwe versie van IMGeo presenteren en alvast breder toetsen. Wilt u hierbij zijn? Meld u dan aan.
 • 10 juli 2017 |
  In de visualisatie van de BGT worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. In dit artikel zetten wij de wijzigingen op een rij.
 • 12 juni 2017 |
  Op 9 juni ging bij gemeenten Ommen en Hardenberg Geo-BOR berichtenverkeer op basis van de StUF-Geo IMGeo standaard live. Drie wethouders van de gemeenten stuurden met een druk op de knop een BGT mutatie door naar de BOR-afdeling waarmee de ingebruikname van dit koppelvlak een feit is. De livegang vond plaats onder het toeziend oog van de Geo- en BOR-medewerkers van de gemeenten Ommen en Hardenberg, Nedgraphics, Groenestein en Geonovum.
 • 2 mei 2017 |
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die we komende periode graag samen met u oppakken en uitwerken. Wij nodigen u  daarom van harte uit om samen met ons te werken aan optimalisatie van het IMGeo.

Pagina's