BGT | IMGeo standaarden

De BGT is een digitale basiskaart, opgebouwd uit objecten als wegen, water, groen en spoor die in veel werkprocessen van de overheid nodig zijn. De standaarden die bronhouders gebruiken om deze kaart te maken zijn beschreven in het informatiemodel geografie (IMGeo). Geonovum beheert het IMGeo.

 • 11 oktober 2017 |
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die Geonovum samen met SVB-BGT en het werkveld in een optimalisatieslag van het BGT|IMGeo model oppakt. Voor de zomer van 2017 zijn er in het kader van de doorontwikkeling van BGT|IMGeo suggesties en oplossingsrichtingen opgehaald. Op 28 september 2017 organiseerden Geonovum en SVB-BGT een terugkoppeling om deze voorstellen nader te toetsen.
 • 10 oktober 2017 |
  Op 1 november organiseren het Ministerie van IenM, Kadaster, PDOK en Geonovum weer een Geo Gebruikersfestival. Dit jaar zijn wij te gast bij Provincie Zuid-Holland in Den Haag.
 • 15 september 2017 |
  Op 1 november organiseren het Ministerie van IenM, PDOK en Geonovum weer een geo gebruikersfestival. Dit jaar zijn we te gast op het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag.  Op het geo gebruikersfestival hoor en zie je de laatste ontwikkelingen rond de geo-(basis)registraties, doe je inspiratie op over wat de data uit verschillende datasets je kunnen leren en kan je eigen wensen en aanbevelingen kwijt. Bijvoorbeeld over waar registraties beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
 • 7 september 2017 |
  Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die we in een optimalisatieslag van het BGT|IMGeo model willen oppakken. Geonovum werkt nu, in opdracht van IenM, samen met SVB-BGT en het werkveld aan een nieuwe versie van IMGeo. Op 28 september organiseren wij een bijeenkomst in de Kinepolis  in de Jaarbeurs Utrecht, waarop we de voorstellen toelichten. U bent hierbij van harte welkom.
 • 17 juli 2017 |
  Op verzoek van netbeheerders en gemeenten is afgelopen weken gewerkt aan een BGT visualisatie in pasteltinten: BGT pastel. We nodigen u uit om deze pastelkleurige visualisatie te beoordelen op bruikbaarheid.

Pagina's