Ruimtelijke Ordening standaarden

 • 22 juni 2017 |
  In het kader van de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt gewerkt aan de Standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten (STOP/STOD – standaard). In het derde kwartaal van 2017 (juli – september) gaan wij deze standaard toetsen met leveranciers en dienstverleners. In een memo geven wij een overzicht met de belangrijkste informatie over de PoC/proef.
 • 16 juni 2017 |
  In juni is er weer een nieuwe editie verschenen van de nieuwsbrief Wro Digitaal. In deze editie onder andere een terugblik op het Provero congres, Informatie over het Proof of concept Standaard Officiele Publicaties gericht op Omgevingsdocumenten en aankondigingen van werkzaamheden aan Ruimtelijkeplannen.nl Bekijk de nieuwsbrief
 • 30 mei 2017 |
  Op 18 mei organiseerde het ontwikkelteam van de Standaarden voor Omgevingsdocumenten (onderdeel van het DSO-programma) een voorlichtingsbijeenkomst voor softwareleveranciers en dienstverleners over een proef (POC) om de standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten te testen. Deze standaard wordt gebruikt bij het maken, muteren en uitwisselen van omgevingsdocumenten in het kader van de Omgevingswet.
 • 23 mei 2017 |
  Om net als de regels van bestemmingsplannen, ook de welstandseisen digitaal vindbaar en raadpleegbaar te maken, is het Informatiemodel Welstand (IMWE) ontwikkeld. Geonovum beheert het IMWE sinds 2013 in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als facultatieve standaard onder de set van RO Standaarden. De laatste versie van het informatiemodel Welstand (IMWE2014) is uiteindelijk niet in gebruik genomen.
 • 19 mei 2017 |
  De Omgevingswet heeft als doel de regels die van toepassing zijn op het ruimtegebruik te vereenvoudigen en samen te voegen. Belangrijk onderdeel daarvan is een centrale ontsluiting van deze regels via een Landelijke Voorziening. Alle gezagen -gemeentelijk, provinciaal, rijk, waterschappen- publiceren hierin de door hun vastgestelde digitale omgevingsdocumenten.

Pagina's