Ruimtelijke Ordening standaarden

 • 9 januari 2018 |
  Het beheer team van de RO Standaarden bij Geonovum heeft in 2017 samen met het beheerteam van Ruimtelijkeplannen.nl van het Kadaster, de data-kwaliteit van Ruimtelijkeplannen.nl geanalyseerd. In de Provero publicatie 'Voorsorteren' van december 2017 is een artikel verschenen dat deze analyse toelicht. Wat de bronhouders zelf kunnen doen met de planvoorraad ter voorbereiding op de Omgevingswet, komt hierin ook naar voren.  Raadpleeg het artikel. 
 • 20 december 2017 |
  De Omgevingswet komt eraan. Belangrijk onderdeel van deze wet is de digitale ondersteuning ervan. Door omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven straks met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen: daarmee worden digitale omgevingsdocumenten volgens bepaalde afspraken opgesteld en uitgewisseld. Dit soort afspraken samen heet een standaard.
 • 18 december 2017 |
  In verband met de feestdagen zijn de volgende helpdesks bij Geonovum van vrijdag 22 december tot en met vrijdag 5 januari gesloten:  Geo-standaarden IMGeo INSPIRE Nationaal georegister RO Standaarden Standaard omgevingsdocumenten Vanaf maandag 8 januari 2018 pakken wij uw vragen weer op.
 • 15 december 2017 |
  De nieuwsbrief Wro Digitaal van december is verschenen. In deze editie aandacht voor het aftappunt van Ruimtelijkeplannen.nl en de analyses van de planvoorraad van bevoegde gezagen.  Bekijk deze nieuwsbrief of een van de vorige nieuwsbrieven. 
 • 17 november 2017 |
  Op woensdag 15 november organiseerde de VNG het festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?! Dit festival richt zich op programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet en hun kernteams. Het ontwikkelteam van de standaarden voor de Omgevingswet, organiseerde op het festival een werksessie over het effectief modelleren van regels in omgevingsdocumenten.

Pagina's