Bijeenkomst Doorontwikkeling Landelijke Informatievoorziening Vastgoedgebruik

19 september 2017
leegstand

CBS, Geonovum en Kadaster werken aan de doorontwikkeling van de Landelijke Monitor Leegstand. Op 25 oktober organiseren wij een bijeenkomst om samen met u plausibiliteitstoetsen te bespreken op onderscheiden vastgoedsectoren, op de te beschrijven informatiestandaard, en op de dienstverlening rond leegstandscijfers (welke gegevens komen beschikbaar?).

In februari 2017 lanceerde het CBS in samenwerking met Geonovum en het Kadaster een eerste versie van de Landelijke Monitor Leegstand. Daarmee werd ingespeeld op de grote behoefte aan actuele, integrale, betrouwbare en landsdekkende informatie over leegstand en gebruik van vastgoed. Het initiatief ontving veel waardering. Bovendien deden diverse partijen vanuit de overheid en het bedrijfsleven suggesties voor verdere verbetering van deze informatievoorziening. Vanaf de zomer 2017 zijn CBS, Kadaster en Geonovum aan de slag met de doorontwikkeling. Dit gebeurt in samenwerking met belanghebbenden en experts op de vastgoedmarkt. Het project wordt mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren vanuit gemeenten, provincies en Rijksorganisaties.

Essentieel voor de doorontwikkeling is dat de gegevens de werkelijkheid goed weergeven. Gegevens van belangrijke categorieën als kantoren, winkels, maatschappelijk vastgoed, agrarische gebouwen en woningen worden daarom getoetst. Dat gebeurt door veldwerk en bestandsvergelijking in verschillende gemeenten en regio’s in het land. In versie 2 van de Landelijke Monitor Leegstand is een belangrijk deel van de uitkomsten van de toetsen verwerkt. Deze versie, die begin 2018 verschijnt, bevat een extra peiljaar (2017) en ook meer ruimtelijk detail. De informatie is beschikbaar op wijk- en buurtniveau. Gemeenten krijgen op aanvraag  gegevens op adresniveau teruggeleverd.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan een interactieve bijeenkomst op 25 oktober van 13:30 – 16:30 uur bij BCN Utrecht CS

Gerelateerde thema's

Gerelateerd nieuws

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.