Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 21 november 2017 |
  Informatie-standaarden spelen een belangrijke rol bij het aanbieden en gebruiken van geo-informatie. Informatiemodellen beschrijven in detail hoe de inhoud en de structuur van de gegevens zijn opgebouwd. Door te standaardiseren op de inhoud van informatiemodellen ontstaan er gedeelde begrippenkaders binnen en tussen domeinen zoals de watersector, de landbouw en andere sectoren in het geodomein. Maar ook voor het opstellen van een informatiemodel zijn er standaarden. Dit zijn de zogenaamde metamodellen.
 • 21 november 2017 |
  De programmaraad Geonovum heeft het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' geanalyseerd op kansen voor de publieke geo-informatievoorziening. En die zijn er. Bij belangrijke thema's als klimaat en energie, leefomgeving, en veiligheid is geo-informatie zelfs onontbeerlijk. We zien voor het werkveld dan ook kansen om effectief en zichtbaar bij te dragen aan het realiseren van ambities uit het regeerakkoord. Bekijk de analyse
 • 17 november 2017 |
  Op woensdag 15 november organiseerde de VNG het festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?! Dit festival richt zich op programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet en hun kernteams. Het ontwikkelteam van de standaarden voor de Omgevingswet, organiseerde op het festival een werksessie over het effectief modelleren van regels in omgevingsdocumenten.
 • 15 november 2017 |
  Tijdens het VIAG-congres op 14 november heeft Rien Stor de privacytool van Geonovum overgedragen aan de VIAG. De tool is door Geonovum ontwikkeld om gemeenten te helpen bij het beantwoorden van vragen over hergebruik van persoonsgegevens. Marc de Vries heeft diverse gemeenten, provincies en beleidsmakers betrokken bij het ontwikkelen van de tool. Thijs Brentjens heeft de technische realisatie verzorgd en de overdracht naar de VIAG in goede banen geleid. Namens de VIAG heeft bestuurslid Frank Kerkhoven de tool enthousiast in ontvangst genomen.
 • 10 november 2017 |
  Het invoeren van een basisregistratie (zoals de BGT) is nuttig, maar met name voor bestuurders wordt het pas écht interessant als het ook wat oplevert. Sociaal, maatschappelijk of financieel. In iBestuur vertelt gemeente Haarlem hoe zij de basisregistraties zowel praktisch als bestuurlijk interessant maken.  Lees het artikel in iBestuur

Pagina's