Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 6 juni 2017 |
  Voldoet de huidige set geo-standaarden zoals opgenomen op de Pas-toe-of-leg-uit-lijst nog volledig als ruggengraat van de Nederlandse Ruimtelijke Data Infrastructuur? In hoeverre zijn innovaties en ontwikkelingen zo volwassen geworden, dat ze weerslag hebben op de standaarden die we nu beheren? Het Standaardisatieteam van Geonovum heeft zich over deze vragen gebogen en haar beelden samengebracht in een White paper.
 • 31 mei 2017 |
  Geonovum bestaat tien jaar. Tijd voor een terugblik. Hoe heeft Geonovum zich in die tien jaar ontwikkeld? Wat waren de trends, de mijlpalen en de hoogtepunten? Directeur Rob van de Velde blikt terug in dit artikel in GIS Magazine.
 • 30 mei 2017 |
  In maart waren de TU Delft en Geonovum gastheer van de  Technical Committee meeting van het Open Geospatial Consortium (OGC). OGC is de internationale organisatie voor geo-standaardisatie. TU Delft en Geonovum zijn beiden lid.
 • 30 mei 2017 |
  Op 18 mei organiseerde het ontwikkelteam van de Standaarden voor Omgevingsdocumenten (onderdeel van het DSO-programma) een voorlichtingsbijeenkomst voor softwareleveranciers en dienstverleners over een proef (POC) om de standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten te testen. Deze standaard wordt gebruikt bij het maken, muteren en uitwisselen van omgevingsdocumenten in het kader van de Omgevingswet.
 • 23 mei 2017 |
  Op 20 en 21 juni organiseren EuroGeographics, EuroSDR en Geonovum een workshop over INSPIRE extensies in Parijs. In deze workshop worden internationaal ervaringen gedeeld over het aanpassen van INSPIRE-data-modellen aan specifieke (nationale) werkprocessen. Verneem alle tips, tricks, best practices over hoe je INSPIRE specificaties in de praktijk toepast en uitbreidt zodat zij voldoen aan de Europese vereisten en tegelijkertijd voorzien in de inhoudelijke, lokale of nationale behoeften.

Pagina's