Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 19 mei 2017 |
  De Omgevingswet heeft als doel de regels die van toepassing zijn op het ruimtegebruik te vereenvoudigen en samen te voegen. Belangrijk onderdeel daarvan is een centrale ontsluiting van deze regels via een Landelijke Voorziening. Alle gezagen -gemeentelijk, provinciaal, rijk, waterschappen- publiceren hierin de door hun vastgestelde digitale omgevingsdocumenten.
 • 12 mei 2017 |
  In mei is er weer een nieuwe editie verschenen van de nieuwsbrief Wro Digitaal. In deze editie is er onder meer aandacht voor de opzet van het Informatiehuis Ruimte, het 60.000ste plan in Ruimtelijkeplannen.nl en wat het verplicht gebruik van de BGT betekent. Bekijk de nieuwsbrief
 • 10 mei 2017 |
  Geonovum houdt de Nederlandse profielen voor metadata tegen het licht. Wij nodigen je van harte uit om er samen met ons voor te zorgen dat deze profielen voldoen aan de internationale vereisten en voorzien in de behoeften uit de praktijk. Op 17 mei organiseren wij hierover een tweede werksessie. Tijdens deze sessie beoordelen we of de voorstellen in de NL profielen kunnen opnemen en werken we deze uit. Dit resulteert in een update van de NL profielen, die vervolgens voor consultatie zullen worden voorgelegd.
 • 5 mei 2017 |
  Over 25 jaar, rijden er mogelijk 994 miljoen auto's rond die in meer of mindere mate zelfsturend zijn. De data die zij daarvoor verwerken, veranderen het landschap van de toekomstige mobiliteit, dataplatforms en infrastructuur. Geospatial Media en Geonovum verkenden componenten van het data ecosysteem rond zelfsturende voertuigen en legden dit vast in een rapport. Dit rapport is nu te downloaden.
 • 5 mei 2017 |
  Het ontwikkelteam van de Standaarden voor Omgevingsdocumenten (onderdeel van het DSO-programma) nodigt softwareleveranciers en dienstverleners uit om mee te doen aan een proef (POC) om de standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten te testen. Deze standaard wordt gebruikt bij het maken, muteren en uitwisselen van omgevingsdocumenten in het kader van de Omgevingswet. Op 18 mei, aansluitend aan het Provero-congres, organiseren we een informatiebijeenkomst over de proef - eveneens in de Reehorst in Ede (Bennekomseweg 24).

Pagina's