Inwerkingtreding RO Standaarden 2012 verschuift naar 1 oktober

bureau
24 mei 2012

De RO Standaarden 2012 treden niet per 1 juli, maar per 1 oktober 2012 in werking. Reden voor het uitstel met drie maanden is dat het gewijzigde Besluit ruimtelijke ordening (Bro), waarop de Regeling Standaarden RO 2012 is gebaseerd, na advies van de Raad van State door de Ministerraad moet worden vastgesteld. Vervolgens moet het Besluit nog naar de Tweede Kamer (nahangprocedure) voordat het gewijzigde Besluit in werking kan treden. De inwerkingtredingdatum van 1 juli a.s. is daardoor niet haalbaar. Om deze reden heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu ervoor gekozen de invoeringsdatum van zowel de Bro-wijziging als de Regeling standaarden RO 2012 vast te stellen op 1 oktober 2012. Ook de nieuwe versie van ruimtelijkeplannen.nl waarin de nieuwe standaarden zijn doorgevoerd, gaat op 1 oktober live.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat u vanaf 1 oktober 2012 de nieuwe RO Standaarden 2012 mag toepassen. Vanaf 1 juli 2013 bent u verplicht de RO Standaarden 2012 toe te passen. Tussen 1 oktober 2012 en 1 juli 2013 bepalen bronhouders zelf welke versie van de RO Standaarden zij toepassen bij het in procedure brengen of houden van ruimtelijke besluiten. Het is ook toegestaan om in de periode tussen 1 oktober 2012 en 1 juli 2013 over te schakelen van RO Standaarden 2008 naar RO Standaarden 2012. Het louter overschakelen van de RO Standaarden 2008 naar de RO Standaarden 2012 geldt niet als een gewijzigde vaststelling.

Gerelateerd nieuws