Verslag OGC bijeenkomst juni 2017

Verslag OGC bijeenkomst
19 juli 2017

De 103de OGC meeting in St John’s, New Foundland, gesponsord door het Canadese bedrijf Compusult, had vanwege de afgelegen locatie een wat kleine groep bezoekers (zo’n 90 mensen); het voordeel daarvan is dat er meer ruimte is voor discussie en om samen aan het werk te zijn. Kortom, een vruchtbare bijeenkomst op een mooie plek. Er was extra aandacht voor de Canadese bijdrage aan geo-standaarden, die onder andere terug te vinden is in de OGC Arctic Spatial Data Pilot waarin Canada, Alaska, Rusland en de Scandinavische landen samenwerkten. 

Nieuws over standaarden

De OGC/W3C Spatial Data on the Web werkgroep is in de afrondende fase en presenteerde haar eindproducten. De belangrijkste zijn de Spatial Data on the Web Best Practice, OWL Time ontology, en Semantic Sensor Networks ontology. De discussie over hoe OGC standaarden meer webvriendelijk gemaakt kunnen worden, moet nu binnen OGC vorm gaan krijgen. De samenwerking met W3C blijft in stand.

Een nieuwe versie van GML, 3.2.2. is tijdens de OGC bijeenkomst goedgekeurd. In deze nieuwe versie wordt een issue opgelost waardoor CityGML geen gebruik van GML 3.2.1 kon maken; bovendien wordt op veler verzoek het gml:id attribuut weer optioneel gemaakt. Dit heeft gevolgen voor toepassingen die een lokale kopie van het GML 3.2.1 schema gebruiken; deze lokale kopieën moeten worden vernieuwd zodra het corrigendum geldt. Oude GML bestanden blijven valide; nieuwe GML bestanden kunnen valide zijn t.o.v. 3.2.2 maar fout volgens 3.2.1.

Interessante ontwikkelingen

Het Digital Global Grid System (DGGS) is een interessante, in zekere zin disruptieve nieuwe standaard die de wereld in steeds kleiner wordende cellen opdeelt. In een systeem dat DGGS implementeert kun je data laden (ongeacht of het vector of raster is) en dankzij de 'grid' gemakkelijk met elkaar combineren. Zie dit filmpje voor een uitleg en demo. Daarnaast is er veel aandacht voor Point Clouds. OGC zit op de lijn: community standaarden adopteren waar nodig, maar niet zelf standaarden ontwikkelen op dit moment. Nieuw binnen OGC zijn verder de zogenaamde ‘standards incubator projects’ waarbij developers standaarden en reference implementaties ontwikkelen onder mentorschap van OGC leden.

Wat betreft 3D wordt nog hard gewerkt aan de 3.0 versie van CityGML. Daarnaast is er veel aandacht voor de integratie van BIM en GIS standaarden: goed nieuws is dat er nu ook gezamenlijke OGC/BuildingSmart werkgroep is. Ook wordt er geëxperimenteerd met visualisatie van 3D data op het web met behulp van Cesium en i3s

Gerelateerd nieuws