INSPIRE

In het kader van INSPIRE realiseren de lidstaten een Europees digitaal snelwegennet voor het uitwisselen van gegevens over de leefomgeving. Over het waarom van INSPIRE is een korte animatie gemaakt. Voor dataproviders is er een wiki Aan de slag met INSPIRE waarin u praktische informatie vindt over de implementatie van INSPIRE.

 • 18 december 2017 |
  In verband met de feestdagen zijn de volgende helpdesks bij Geonovum van vrijdag 22 december tot en met vrijdag 5 januari gesloten:  Geo-standaarden IMGeo INSPIRE Nationaal georegister RO Standaarden Standaard omgevingsdocumenten Vanaf maandag 8 januari 2018 pakken wij uw vragen weer op.
 • 8 november 2017 |
  Het ELISE project en Eurogeographics onderzoeken de belangstelling voor een europese gazetteer service.
 • 8 november 2017 |
  De INSPIRE-richtlijn heeft alles in zich om antwoord te helpen bieden op Europese milieuvraagstukken. Maar soms is relevante milieudata vanuit de overheid niet voorhanden en verzamelen burgers hun eigen milieudata. Wat betekent dit voor INSPIRE en voor de publieke data-infrastructuur in het algemeen? Rob van de Velde blogt hierover in iBestuur
 • 7 november 2017 |
  Best leuk om eens op de stoel van een gedeputeerde te zitten in de Statenzaal van het Provinciehuis van Zuid-Holland. Maar daar ging het natuurlijk niet om op het Geo Gebruikersfestival. Waar het wel om ging waren de vragen die dagvoorzitter Noud Hooyman (ministerie van BZK) in zijn inleiding centraal stelde: Hoe maken wij het gebruik van geo-informatie simpel? En wat kunnen wij voor elkaar doen om het gebruik van geo-informatie te bevorderen? De vragen waren zowel gericht aan de aanbieders van geo-data als aan de eindgebruikers van deze informatie.
 • 1 november 2017 |
  Op 21 september 2017 bespraken experts op gebied van INSPIRE en e-reporting wat we vanuit Nederland kunnen doen om synergie te bewerkstelligen tussen digitale milieurapportages en INSPIRE. 

Pagina's