INSPIRE

In het kader van INSPIRE realiseren de lidstaten een Europees digitaal snelwegennet voor het uitwisselen van gegevens over de leefomgeving. Over het waarom van INSPIRE is een korte animatie gemaakt. Voor dataproviders is er een wiki Aan de slag met INSPIRE waarin u praktische informatie vindt over de implementatie van INSPIRE.

 • 23 mei 2017 |
  Op 20 en 21 juni organiseren EuroGeographics, EuroSDR en Geonovum een workshop over INSPIRE extensies in Parijs. In deze workshop worden internationaal ervaringen gedeeld over het aanpassen van INSPIRE-data-modellen aan specifieke (nationale) werkprocessen. Verneem alle tips, tricks, best practices over hoe je INSPIRE specificaties in de praktijk toepast en uitbreidt zodat zij voldoen aan de Europese vereisten en tegelijkertijd voorzien in de inhoudelijke, lokale of nationale behoeften.
 • 19 mei 2017 |
  Vanaf 23 november 2017 moeten INSPIRE dataproviders alle Annex I datasets én services beschikbaar stellen volgens de laatste INSPIRE data- en servicespecificaties. Onder Annex I vallen de referentiegegevens administratieve eenheden, adressen, beschermde gebieden, coördinaatsystemen, geografische namen, hydrografie, kadastrale percelen, rastersystemen en vervoersnetwerken. 
 • 4 maart 2017 |
  Op 31 mei organiseren wij weer een Open Geodag. Een extra feestelijke, want we vieren tegelijk ons 10-jarig bestaan. Als vanouds praten we je in één dag bij op de laatste ontwikkelingen. Wat speelt er bijvoorbeeld rond een nieuwe versie van IMGeo, de Basisregistratie Ondergrond en de Standaarden voor de Omgevingswet? Ook wisselen we graag met je van gedachten over onze visie op de geo basis standaarden die we in Nederland toepassen.
 • 15 februari 2017 |
  Tien jaar geleden werd de INSPIRE richtlijn van kracht. Dat vraagt om een bijzondere conferentie dit jaar. En die komt er ook! Met twee dagen vol workshops (4-5 september) in Kehl Duitsland en drie dagen (6-8 september) in Strasbourg Frankrijk met lezingen, thematische sessies, poster presentaties, een beurs en sociale events, belooft het een enerverend event te worden.
 • 25 januari 2017 |
  Om inzicht te bieden in welke Nederlandse datasets voor INSPIRE zijn aangemerkt, ontwikkelt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een INSPIRE aanmerkingsregister. Dit register wordt openbaar en online toegankelijk.

Pagina's