Blik op BGT 2.0/IMGeo 3.0

BGT kaart
07 september 2017

Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die we in een optimalisatieslag van het BGT|IMGeo model willen oppakken. Geonovum werkt nu, in opdracht van IenM, samen met SVB-BGT en het werkveld aan een nieuwe versie van IMGeo. Op 28 september organiseren wij een bijeenkomst in de Kinepolis  in de Jaarbeurs Utrecht, waarop we de voorstellen toelichten. U bent hierbij van harte welkom.

Voor de zomer zijn er themawerksessies geweest met gebruikers van het BGT|IMGeo model. Op 28 september in Utrecht geven we een plenaire terugkoppeling van de voorstellen en ideeën uit deze sessies en hoe deze doorwerken in IMGeo. In discussietafels duiken we vervolgens verder in op de voorstellen over verschillende thema’s. Onder andere de voorgestelde verbeteringen voor afbakening van bermen en (ondersteunende) waterdelen, de aanpassing van BGT op BAG 2.0, de indeling van wegfuncties en de nieuwe pastelvisualisatie. We sluiten gezamenlijk af met een toelichting op het vervolgproces.

AANMELDEN

Programma

 

13.00-14.15 Plenaire opening en terugkoppeling

-        Terugblik op ontwikkeling IMGeo door Hans van Eekelen (Geonovum)

-        Uniformering in relatie tot modelaanpassing door Silvy Horbach (SVB-BGT)

-        Blik op IMGeo 3.0 door Arnoud de Boer (Geonovum)

 

14.15-16.00 Carrousel in vier rondes met discussietafels, onder meer over:

a. IMGeo uitbreiden voor aansluiting BOR

b. Meer vrijheid in IMGeo of inperken?

c. Aanpassen BGT op BAG 2.0

d. Afbakening van bermen

e. De nieuwe BGT pastelvisualisatie

f. Afbakening van (ondersteunende) waterdelen

g. Indeling functies van wegen

 

16.00-16.30 Plenaire afsluiting

-        Doorontwikkeling door Ruud van Rossem (IenM)

 

 

Gerelateerd nieuws