Terugblik werksessie blik op BGT 2.0 | IMGeo 3.0

Puzzelstukken leggen
11 oktober 2017

Nu bronhouders de eerste fase van de BGT transitie hebben doorlopen, sluiten diverse sectoren met hun eigen werkprocessen aan op BGT en IMGeo. Daarbij komen praktische issues en wensen naar voren, die Geonovum samen met SVB-BGT en het werkveld in een optimalisatieslag van het BGT|IMGeo model oppakt.

Voor de zomer van 2017 zijn er in het kader van de doorontwikkeling van BGT|IMGeo suggesties en oplossingsrichtingen opgehaald. Op 28 september 2017 organiseerden Geonovum en SVB-BGT een terugkoppeling om deze voorstellen nader te toetsen.

Deelnemers aan de bijeenkomst deelden aan discussietafels hun inzichten op onderwerpen als uitbreiding geometrietypen, panden, water- en bermafbakening en de pastelvisualisatie. Hierbij zijn er weer veel nieuwe inzichten opgehaald. Deze inzichten worden verwerkt in de voorstellen voor IMGeo 3.0. Daarna gaan we de volgende fase in: toetsing en prioritering van de voorstellen. In het voorjaar van 2018 verwachten we de formele openbare consultatie van IMGeo 3.0.

De ontwikkelingen rondom de nieuwe versie van IMGeo kunnen worden gevolgd via de Github van IMGeo2018. De presentaties van de sessie van 28 september staan ook op de IMGeo Github.

Gerelateerd nieuws