W3C Technical Plenary meeting Lyon - inzicht in sensorstandaarden

W3C meeting Lyon
12 november 2018

In oktober was Linda van den Brink namens Geonovum aanwezig bij de jaarlijkse bijeenkomst van het W3C, waar de internationale webstandaarden ontwikkeld en beheerd worden. Tijdens deze bijeenkomst, die een week duurt, komen allerlei werkgroepen bijeen. Daarnaast is er een ledenvergadering en een plenaire dag op woensdag.

Spatial data on the web

Voor Geonovum, sinds 2017 W3C lid, is de Spatial Data on the Web Interest Group van belang. Deze groep, waar Linda één van de voorzitters van is, coördineert de standaardisatie van nieuwe ideeën op het raakvlak van geo & web tussen OGC en W3C. Momenteel kijkt de groep o.a. naar CityJSON, Web Video Map Tracks (een manier om video te geotaggen) en Map Markup Language. Daarnaast beheert de groep de Spatial Data on the Web Best Practices, de Semantic Sensor Networks ontologie en de OWL Time ontologie én ontwikkelt een nieuwe best practice voor statistische data op het web.

OGC en W3C sensorstandaarden

Omdat zowel OGC als W3C standaarden hebben voor sensoren en sensordata, had de groep een korte sessie georganiseerd met de W3C Web of Things werkgroep. Dat bleek een goed idee te zijn! Tijdens dit overleg bleek dat de standaarden van beide organisaties elkaar niet overlappen, maar juist mooi op elkaar aansluiten.

De SensorThings API van OGC is een RESTful JSON API + data model voor het uitwisselen van sensordata en metadata. Het is een meer lichtgewicht, op web standaarden gebaseerde versie van een oudere OGC standaard, Sensor Observation Service (SOS). Je kan een SensorThings API toepassen om een collectie van sensoren te ontsluiten en te beheren. Als je een verzameling sensoren hebt, kan je daar een SensorThings API als een laag bovenop zetten om zo geautomatiseerd met de sensoren te kunnen communiceren op een standaard manier, in plaats van via proprietary interfaces van fabrikanten.

De W3C ontwikkelt momenteel de “Thing Description” standaard. Hiermee kun je op een standaard manier interfaces en metadata van ‘dingen’ (met het internet verbonden apparaten, waaronder sensoren) beschrijven. Het is een beetje te vergelijken met OpenAPI 3.0, waarmee je allerlei APIs kunt beschrijven, en kan gebruikt worden om verschillende sensor platformen, die ieder met hun eigen (industrie) standaarden werken, te voorzien van een gestandaardiseerde, machineleesbare en door zoekmachines indexeerbare beschrijving. Het is dus net één stap generieker dan de SensorThings API.

Dit betekent dat een OGC SensorThings API, net als alle andere sensor platform standaarden die er zijn, van een W3C Thing Description voorzien kan worden en daarmee op een uniforme manier te vinden en gebruiken is!  Dit belangrijke inzicht wordt binnenkort getest in een van de plugfests die de Web of Things werkgroep organiseert.

En verder...

  • ontwikkelt W3C momenteel een nieuwe versie van DCAT, een vocabulaire om datasets mee te beschrijven. Er is een consultatieversie beschikbaar; het is verstandig om reacties hierop binnenkort in te sturen, omdat de werkgroep van plan is na het afhandelen van deze consultatie naar een stabielere versie te gaan. Hoe je commentaar kunt indienen staat in het document.
  • Er is binnen W3C een “Immersive Web” werkgroep opgestart die zich bezig houdt met augmented en virtual reality via het web. De Spatial Data on the Web interest group zorgt ervoor dat deze werkgroep in contact komt met relevante groepen binnen OGC.
  • JSONLD 1.1 (linked data extensie voor JSON) is in ontwikkeling; het lijkt erop dat het GeoJSONLD probleem hierin zal worden opgelost. 

Gerelateerd nieuws