Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 15 februari 2012 |
  Van juni tot en met oktober 2011 lagen de concept dataspecificaties INSPIRE annex II en III ter consultatie bij de lidstaten. Mede vanwege de grote hoeveelheid commentaren die zijn ingebracht, is vanuit Nederland gepleit voor een extra consultatieronde. Dit verzoek is niet gehonoreerd door de Commissie. Wie invloed wil uitoefenen op de uiteindelijke specificaties, kan nog wel tot uiterlijk 24 februari contact opnemen met de (Nederlandse) experts in de thematische werkgroepen.
 • 8 februari 2012 |
   
 • 1 februari 2012 |
  Nu de BGT voorbereid is op 3D, is het voor Geonovum interessant om te kijken op welke manier andere landen bezig zijn met “3D mapping” en tegen welke uitdagingen zij aanlopen. Daarom organiseerde Geonovum op 21 en 22 januari de workshop “CityGML in national mapping”. Deze workshop vond plaats bij de Franse topografische dienst in Parijs (IGN) en was een samenwerking tussen Geonovum, OGC en EuroSDR.
 • 1 februari 2012 |
  Op de INSPIRE website van de Europese Commissie is versie 3.1 beschikbaar van de Technical Guidances voor de implementatie van INSPIRE viewservices en van INSPIRE discovery services. Op de door Geonovum georganiseerde INSPIRE bijeenkomst over transformatiediensten van 16 november jl. is een agendapunt gewijd aan de Quality of Service eisen van INSPIRE viewservices. Met name hoe je de Quality of Service moet meten, is verder uitgewerkt.  
 • 4 januari 2012 |
  De start van het nieuwe jaar is ingeluid met de publicatie van de definitieve RO Standaarden 2012. De RO Standaarden 2008 zijn de nu geldende standaarden. De RO Standaarden 2012 volgen de RO Standaarden 2008 op.

Pagina's