Home

Geonovum ontwikkelt en beheert de standaarden die nodig zijn om geo-informatie toegankelijk te maken. De basis wordt gevormd door:

 • raamwerk van standaarden voor de NGII
 • basismodel Geo-informatie (NEN3610)
 • metadatastandaarden voor geografie en webservices
 • services oriented architecture (SOA) voor geo-informatie
 • 3 april 2009 |
  Op donderdag 2 april 2009 is de Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie (INSPIRE) behandeld in een plenair debat in de Tweede Kamer. In dit debat hebben Kamerleden van VVD, CDA, PvdA en SP vragen gesteld over het INSPIRE wetsvoorstel. De vragen hadden betrekking op de door Nederland te leveren inspanningen en kosten, de wijze van invoering van INSPIRE en de meerwaarde van INSPIRE.
 • 18 februari 2009 |
  In februari 2009 is Rob van de Velde, directeur van Geonovum, benoemd tot lid van de directieraad van het Open Geospatial Consortium (OGC). Andere nieuwe leden zijn François Robida van BRGM, Kevin Pomfret – jurist en Jeffery Peters van ESRI.
 • 1 juni 2008 |
  Op 1 juni 2008 is Geonovum Technical Committee (TC) lid geworden van het Open Geospatial Consortium (OGC). Als lid van het OGC-TC heeft Geonovum stemrecht. TC-leden kunnen OGC-standaarden definiëren, goedkeuren en/of wijzigingen voorstellen. Door ons lidmaatschap kan Geonovum actief aanpassingen in de OGC-standaarden voorstellen die voor Nederland van belang zijn.

Pagina's