Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in 1 wet alle wetten voor de leefomgeving. Vanaf 2022 treedt de wet in werking. Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, komen de uiteenlopende gegevens over de fysieke leefomgeving digitaal beschikbaar en moeten ze uitwisselbaar zijn. Verschillende organisaties ontwikkelen standaarden die dit mogelijk maken, waaronder Geonovum.

Wat doen de standaarden?

Alle gegevens die onder de Omgevingswet vallen, komen digitaal beschikbaar en zijn dan ook digitaal raadpleegbaar. Hiervoor is een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen. Geonovum ontwikkelt standaarden die ervoor zorgen dat omgevingsdocumenten - zoals Omgevingsplannen en Waterschapsverordeningen - digitaal uitwisselbaar en raadpleegbaar zijn. De standaarden voor de omgevingsdocumenten bevatten afspraken over welke gegevens er worden vastgelegd, afspraken over hoe je gegevens uitwisselt en afspraken over hoe je een plan digitaal kan presenteren. In onderstaand filmpje leggen we de basisfunctie van de standaarden uit. In de folder 'Van werkelijkheid naar digitale informatieproducten' kan je deze informatie ook nalezen.

 

Standaarden voor overheidspublicaties en toepassingsprofielen

De Rijksoverheid wil dat de uitwisselingsstandaard voor overheidspublicaties zoals omgevingsdocumenten breder toepasbaar is dan alleen het domein van de Omgevingswet. Daarom is samen met KOOP - het kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties - een generieke standaard ontwikkeld die voor alle officiële overheidspublicaties gaat gelden: de Standaard voor OverheidsPublicaties (STOP). Voor publicatie van specifieke documenten kan je op deze generieke standaard een verbijzondering maken; een toepassingsprofiel. De standaarden voor omgevingsdocumenten die Geonovum ontwikkelt, heten dan ook Toepassingsprofielen voor OmgevingsDocumenten (TPOD).

Iedereen die omgevingsdocumenten maakt, krijgt met de standaarden te maken

Alle gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en andere overheidsorganisaties krijgen met de toepassingsprofielen te maken. Want alle officiële publicaties die zij uitgeven, moeten voldoen aan de afspraken die in de standaarden zijn vastgelegd. Daarnaast zijn de standaarden relevant voor het bedrijfsleven: bijvoorbeeld voor stedenbouwkundige bureaus en milieubureaus die in opdracht van overheden Omgevingsplannen en -visies ontwikkelen of onderzoek doen. De officiële overheidspublicaties die volgens de standaard zijn opgesteld, komen terecht in een register dat het Kadaster beheert. Daarin zijn alle publicaties op te zoeken, in te zien en op te vragen.

Toepassingsprofielen Omgevingsdocumenten

Geonovum beheert de Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD). De TPOD standaarden hebben vooral betrekking op het digitaal goed overbrengen van de inhoud van besluiten. De meest actuele versies van de Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten vind je op de overzichtspagina met TPOD standaarden.

Bekijk de actuele TPOD standaarden

Er verschijnen regelmatig updates op deze standaarden. Via de attenderingsservice blijf je hiervan op de hoogte.

Andere standaarden binnen het digitale stelsel

Binnen het digitale stelsel zijn er nog meer standaarden van toepassing.
De door KOOP ontwikkelde Standaard Officiële Overheidspublicaties, afgekort STOP, ondersteunt de functies opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen van alle officiële overheidspublicaties via een landelijke voorziening. Een link naar de laatste versies van deze standaarden vind je ook op het overzicht van de TPOD standaarden. Binnen het digitale stelsel zijn er verder nog standaarden voor de vragenbomen in het Omgevingsloket en voor het indienen en ontvangen van vergunningsaanvragen. Meer hierover vind je op aan de slag met de Omgevingswet.

Consultatie TPOD Programma

Van 4 juni tot en met vrijdag 3 juli ligt het toepassingsprofiel Programma ter consultatie. Het Programma is een beleidsdocument gericht op het uitwerken en vormgeven van beleid over (onderdelen van) de fysieke leefomgeving. Het toepassingsprofiel stelt een aantal (overwegend technische en structurerende) normen voor het opstellen van het instrument Programma. Wij nodigen je van harte uit om dit toepassingsprofiel te bekijken en je reacties aan ons door te geven. Dit kan door dit formulier in te vullen en te mailen aan: consultatieSTOPTPOD@geonovum.nl.

Bekijk het toepassingsprofiel Programma

Download consultatieformulier

Vragen over de inhoud en werking van het toepassingsprofiel kan je stellen aan omgevingswet@geonovum.nl. Voor vragen over de generieke STOP standaard kan je terecht bij stopstandaard@koop.overheid.nl

Consultatie TPOD Reactieve interventie, Voorbereidingsbesluit en Instructie

Tot 9 maart 2020 lagen de TPOD’s Reactieve interventie, Voorbereidingsbesluit en Instructie ter consultatie. In totaal hebben 6 organisaties hun zienswijze bij ons ingediend. Samen hebben ze 67 vragen en opmerkingen ingestuurd. De meeste reacties gingen over de Reactieve interventie, gevolgd door het Voorbereidingsbesluit. Alle binnengekomen reacties in de consultatie zijn geanalyseerd. De meeste zijn ook verwerkt. Over het tijdelijke regelingdeel en de relatie met het projectbesluit zijn veel reacties binnengekomen. Met name aan het tijdelijke regelingdeel worden nog de laatste aanpassingen gedaan. De verwachting is dat de consultatie eind juni is afgerond. De TPOD’s zullen eerder worden opgeleverd. Bekijk de ingestuurde reacties

Heb je vragen over de inhoud en werking van de toepassingsprofielen, stel deze dan via omgevingswet@geonovum.nl.

Beheer van de standaarden

Sinds 1 januari 2019 voert Geonovum het voorlopig beheer van de TPOD standaarden uit. In het kader van het beheer van de standaarden herstellen we geconstateerde fouten. Ook kan je bij ons terecht met vragen over de standaarden. Verschijnt er een update, dan melden wij dat via deze website en wij sturen een bericht uit via de attenderingsservice. Ook houden wij een lijst met veelgestelde vragen bij.

Meldingen en helpdesk

Meldingen

Een gevonden fout of wensen voor verbetering kan je aan ons melden. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee.

Helpdesk: Bij wie kan je waarvoor terecht?

Geonovum beantwoordt vragen over inhoudelijke en domein-specifieke aspecten van de tpod’s via omgevingswet@geonovum.nl.
KOOP beantwoordt vragen over de generieke STOP standaard via stopstandaard@koop.overheid.nl.
Voor de Omgevingswet is de helpdeskfunctie voor inhoudelijke uitleg van wet-en regelgeving en voor gebruikerstoepassingen DSO-LV ondergebracht bij het Informatiepunt Omgevingswet.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de Toepassingsprofielen en hun antwoorden vind je in het overzicht van veelgestelde vragen standaarden omgevingsdocumenten

Blijf op de hoogte

De TPOD standaarden zijn volop in ontwikkeling. Wil je updates in je mailbox ontvangen van het projectteam dat bij Geonovum werkt aan de standaarden, meld je dan aan voor de nieuwsflits project standaarden Omgevingswet.

Aanmelden nieuwsflits standaarden Omgevingswet

Liever alleen een seintje als er updates zijn in de standaarden? Abonneer je dan op de attenderingsservice.

Aanmelden attenderingsservice TPOD standaarden

Voor informatie over de invoering van de Omgevingwet kan je terecht op de website Aan de slag met de Omgevingswet.