Omgevingswet

Met de Omgevingswet kunnen burgers en bedrijven met één procedure, bij één loket en met één aanvraag een vergunning krijgen. Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, komen de uiteenlopende gegevens over de fysieke leefomgeving digitaal beschikbaar en moeten ze uitwisselbaar zijn. Standaarden maken deze uitwisseling mogelijk.

Cruciaal element voor de uitvoering van de Omgevingswet is vernieuwing en digitalisering van de informatievoorziening. De uiteenlopende gegevens over de fysieke leefomgeving moeten immers optimaal beschikbaar zijn.

Om in beeld te brengen wat er al is en waarop je zou kunnen  voortborduren bij deze digitaliseringsslag, heeft Geonovum in 2013 een globale architectuurschets gemaakt voor het toenmalige ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook hebben we verkend rond welke begrippen semantische knelpunten bestaan. Bijvoorbeeld: bebouwde kom, gebouw, pand enzovoort. Dit rapport uit 2014 met aanbevelingen is online beschikbaar. Inmiddels werken we aan de standaarden die de digitale toegankelijkheid van omgevingsinformatie borgen.

Standaarden Omgevingswet

Door onder meer Omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar te maken, kunnen burgers en bedrijven met één klik op de kaart relevante informatie krijgen over hun eigen leefomgeving. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) in het leven geroepen: daarmee worden Omgevingsdocumenten volgens bepaalde standaarden opgesteld en uitgewisseld.

De Standaarden zijn volop in ontwikkeling. Via nieuwsberichten op deze website en de projectsite: "Aan de slag met de Omgevingswet" blijf je op de hoogte van ontwikkelingen. We werken aan:

 • een informatiemodel (afspraken over welke gegevens er in de publicatie moeten staan)
 • een berichtenmodel (afspraken over de manier waarop je die gegevens uitwisselt)
 • een presentatiemodel (afspraken over hoe de publicatie eruit moet zien, zowel in kaartbeeld als in tekst)

In de folder 'Van werkelijkheid naar digitale informatieproducten' leggen we kort uit hoe dit werkt. Je kunt ook onderstaand filmpje bekijken.

 

De Rijksoverheid wil dat de uitwisselingsstandaard voor omgevingsdocumenten breder toepasbaar is dan alleen het domein van de Omgevingswet. Daarom hebben wij samen met KOOP - het kennis- en exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties - een generieke standaard ontwikkeld die voor alle officiële overheidspublicaties gaat gelden: de Standaard voor OverheidsPublicaties (STOP). Op deze generieke standaard kan je vervolgens verbijzonderingen maken die nodig zijn voor specifieke toepassingen. Voor de omgevingsdocumenten is dat het Toepassingsprofiel voor OmgevingsDocumenten (TPOD).

  Relatie RO Standaarden

  De sector Ruimtelijke Ordening werkt al met een standaard: IMRO, het informatiemodel Ruimtelijke Ordening. Deze standaard wordt straks gecombineerd met allerlei andere omgevingsthema’s als milieu, luchtkwaliteit en geluid. Alle Omgevingsdocumenten (Omgevingsplannen, Omgevingsvisies, Omgevingsvergunningen etc.) worden volgens die nieuwe standaard opgesteld.

   Wie gaan er straks met de nieuwe standaard werken?

   Alle gemeenten, provincies, waterschappen, maar ook ministeries en andere overheidsorganisaties krijgen straks met de standaard te maken. Want alle officiële publicaties die zij uitgeven, moeten voldoen aan de afspraken die in de standaard zijn vastgelegd. Daarnaast is de standaard relevant voor het bedrijfsleven: bijvoorbeeld voor stedenbouwkundige bureaus en milieubureaus die in opdracht van overheden Omgevingsplannen en -visies ontwikkelen of onderzoek doen. De officiële overheidspublicaties die volgens de standaard worden opgesteld, worden verzameld in een register. Daarin zijn alle publicaties op te zoeken, in te zien en op te vragen. Dit register dat wordt gebouwd door het Kadaster en KOOP is ook gebruiker van de standaarden.

   Consultatie toepassingsprofielen

   Het Programma DSO ontwikkelt een algemene standaard voor overheidsbesluiten (STOP) die voor de Omgevingswet wordt verbijzonderd met specifieke toepassingen voor de omgevingsdocumenten (TPOD’s). Een aantal toepassingsprofielen (TPOD’s) voor omgevingsdocumenten (de kerninstrumenten) is begin 2018 in publieke consultatie geweest. Het ging om de 0.85 versie van de standaarden.

   Op de consultatie hebben we 662 individuele reacties ontvangen. Daarnaast zijn er ook nog reacties ingediend via het online webformulier. Na de zomer verwachten wij de samenvatting van de consultatie te kunnen publiceren. In 2019 is het de bedoeling om  versie 1.0 van de standaarden op te leveren.

   Blijf op de hoogte

   Wil je een bericht ontvangen als er nieuws is over de standaarden voor de Omgevingswet? Meld je dan aan voor de Attenderingsservice.

   Aanmelden Attenderingservice