Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt en moderniseert alle wetten voor de leefomgeving in één wet. Op 1 januari 2024 treedt de wet in werking. Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, komen de gegevens over de fysieke leefomgeving digitaal beschikbaar en moeten ze uitwisselbaar zijn. Verschillende organisaties ontwikkelen standaarden die dit mogelijk maken, waaronder Geonovum.

In het digitale stelsel zijn er verschillende functies die allemaal met standaarden worden ondersteund. Denk aan het publiceren van omgevingsdocumenten, het afleveren van een vergunningaanvraag of een melding en aan het opvragen van informatie in het Omgevingsloket. Deze standaarden worden door verschillende organisaties beheerd. Geonovum beheert standaarden die betrekking hebben op het digitaal goed overbrengen en presenteren van de inhoud van besluiten. 

Welke standaarden beheren wij?

Geonovum ontwikkelt en beheert de volgende standaarden en service producten voor de Omgevingswet:

  • de Toepassingsprofielen voor Omgevingsdocumenten (TPOD) 
    Deze standaarden leggen vast hoe je tekst indeelt en annoteert, hoe je tekst aan locaties koppelt, welke waardelijsten van toepassing zijn en hoe je de documenten uitwisselt.
  • het onderliggende Informatiemodel Omgevingswet (IMOW) 
    Deze modellen beschrijven hoe informatie zich door de keten beweegt van plan tot publicatie.
  • service producten, zoals het Presentatiemodel, voorbeeldbestanden, CIMOW, Validatiematrix en waardelijsten. Deze producten bieden aanleverende en ontvangende partijen ondersteuning bij het opstellen en aanleveren van omgevingsdocumenten.

TPOD Standaarden

Hieronder vind je de links naar de individuele standaarddocumentatie. Ben je vooral op zoek naar praktische informatie over de toepassing van deze standaarden bij het opstellen van omgevingsdocumenten, kijk dan op Wegwijzertpod.nl

TPOD-standaard 2.0

De TPOD-standaard 2.0* bestaat uit de volgende onderdelen:

Actuele versie*Vorige versie*
IMOW: Document v2.0.2 IMOW: Document v2.0.1
IMOW: Schema's v2.0.0  
TPOD AMvB en MR v2.0.1 
TPOD omgevingsplan v2.1.2TPOD omgevingsplan v2.1.1
TPOD omgevingsverordening v2.0.2TPOD omgevingsverordening v2.0.1
TPOD waterschapsverordening v2.0.2TPOD waterschapsverordening v2.0.1
TPOD projectbesluit v3.0.1TPOD projectbesluit v3.0.0
TPOD omgevingsvisie v2.0.2TPOD omgevingsvisie v2.0.1
TPOD instructie v2.0.1 
TPOD reactieve interventie v2.0.2TPOD reactieve interventie v2.0.1
TPOD voorbereidingsbesluit v2.0.2TPOD voorbereidingsbesluit v2.0.1
TPOD programma v2.0.1 
TPOD Natura 2000-besluiten v2.0.1 
TPOD kennisgeving omgevingsvergunning voor buitenplanse omgevingsplanactiviteit v1.0.0 
Symbolenbibliotheek STOP-TPOD v1.3.0 [.zip] 
Waardelijsten IMOW v3.1.0  

Deze versie van de standaard is gebaseerd op STOP versie 1.3.0.

Updates van standaarden zijn nodig om functionaliteit te kunnen toevoegen en onvolkomenheden te kunnen repareren. Wanneer een update wordt doorgevoerd in een standaard of in een van de onderdelen van een standaard, krijgt de standaard of het betreffende onderdeel een nieuw versienummer volgens de systematiek van ‘Semantic Versioning’.

NB: Wat er in de keten geïmplementeerd is, is te vinden in de release notes van LVBB/BHKV en OZON: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/presentaties-documenten/release-documenten/

Service-producten

Om de implementatie van de standaarden te ondersteunen, maken we voorbeeldbestanden en hulpbestanden waarmee je kunt valideren of de standaarden correct zijn toegepast. Bij het Toepassingsprofiel Omgevingsdocumenten horen de volgende service-producten:

OnderdeelVersie*
BOPA gml (template+handleiding) 
CIMOW2.1.0
Presentatiemodel2.0.0
OW-objecten per soortRegeling 
Qgis plugin DSO GIO [service als zip-bestand]1.3
Validatiematrix4.0
Voorbeeldbestanden 1.3.0 (technisch)1.3.0
Waardelijsten IMOW met lijn-, punt- en vlaksymbolisatie  [service als zip-bestand]3.1.0
Wegwijzer 

Er verschijnen regelmatig updates op deze standaarden. Via de attenderingsservice blijf je hiervan op de hoogte.

Werkafspraken

Ook beheren wij Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM). Tijdelijke Alternatieve Maatregelen zijn werkafspraken voor het geval overheden niet op tijd kunnen aansluiten op het DSO of wanneer DSO bijvoorbeeld op een onderdeel niet op tijd klaar is. De minister wil voorkomen dat hierdoor bij gemeenten eventuele woningbouwontwikkelingen of ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie vertraging oplopen.

Lees meer over deze TAM

Er verschijnen regelmatig updates op deze standaarden. Via de attenderingsservice blijf je hiervan op de hoogte.

Structuur Standaarden Omgevingsdocumenten

De Standaarden voor omgevingsdocumenten zijn hiërarchisch opgebouwd. Bovenaan staat de STandaard Officiële Publicaties (STOP). Het ToepassingsProfiel OmgevingsDocumenten (TPOD) volgt de laatste versie van STOP. Alle onderdelen en ondersteunende producten van het TPOD volgen de laatste versie van het InformatieModel OmgevingsDocumenten (IMOW). In elk product van de TPOD-standaard is vermeld op welke versie van STOP en IMOW het product is gebaseerd. Je vindt dat terug in een ReadMe, in de versiehistorie, of in de header van technische bestanden.

Versienummering

Updates van standaarden zijn nodig om functionaliteit te kunnen toevoegen en onvolkomenheden te kunnen repareren. Wanneer een update wordt doorgevoerd in een (van de onderdelen) van een standaard, krijgt het betreffende bestand een nieuw versienummer volgens de systematiek van ‘Semantic Versioning’.

Werkversies

Producten met een x.y.z. versienummer zijn met succes getest in de keten. Daarnaast zijn er werkversies. Je herkent werkversies aan de toevoeging ‘-wv[volgnummer]’. De werkversies geven inzicht in aanpassingen die we verkennen. Werkversies zijn niet getest in de keten.

Helpdesk

Via onze helpdesk kan je vragen stellen over de TPOD standaard en wijzigingsverzoeken indienen op toepassingsprofielen of serviceproducten. De volledige lijst met standaarden en serviceproducten vindt u hier.

Meldingen

Heb je een fout gevonden of een wens voor verbetering in de standaarden dan kan je dat aan ons melden. Vermeld daarbij in welke situatie het probleem zich voordoet, zodat wij het kunnen reproduceren. Heb je zelf een voorstel voor een oplossing, geef die dan ook door. Wij nemen je suggestie graag mee!
Wij publiceren op deze site ook een overzicht van ontvangen meldingen met hun status. Zo kan je het beheerproces op afstand volgen. Bekijk het overzicht van ontvangen meldingen

Wijzigingen en consultaties

Sommige wijzigingen in de standaarden, zoals typefouten, kunnen we eenvoudig herstellen. Zijn er meer inhoudelijke wijzigingen, of is het bijvoorbeeld een typefout in een code die relevant is voor software, dan leggen we een wijziging altijd voor aan het werkveld. Dat doen we via een openbare consultatie. De resultaten van de consultatie koppelen we terug via deze website. Bij de release van een nieuwe versie van de standaarden geven we ook altijd aan wat er anders is ten opzichte van de voorgaande versie.

Lees meer over het beheerproces bij Geonovum

Overzicht van consultaties TPOD-standaarden

Blijf op de hoogte

Wil je updates in je mailbox ontvangen van het projectteam dat bij Geonovum werkt aan de standaarden, meld je dan aan voor de nieuwsbrief van Wro naar Omgevingswet.

Aanmelden Van Wro naar Omgevingswet

Liever alleen een seintje als er updates zijn in de standaarden? Abonneer je dan op de attenderingsservice.

Aanmelden attenderingsservice TPOD standaarden

Voor informatie over de invoering van de Omgevingwet kan je terecht op de website Aan de slag met de Omgevingswet.