Wanneer u bij het toepassen van de standaard aanloopt tegen fouten, of suggesties heeft voor verbetering, kunt u hier een melding van maken. Alle verbetersuggesties en gemelde fouten worden gewogen tijdens het wijzigingsproces van de standaarden.
U kunt een melding doorgeven via een webformulier. Geeft u daarbij aan in welke context het probleem zich voordoet/voor welk proces dit problemen oplevert. Heeft u zelf een voorstel hoe het probleem is op te lossen, dan horen wij dat graag.