Bij onduidelijkheden, discrepanties of fouten in de BGT | IMGeo Standaarden kan de praktijk vragen hoe de standaarden te gebruiken tot een wijziging in de BGT | IMGeo Standaarden dit recht zet. Deze tussentijdse adviezen over het gebruik van de BGT | IMGeo worden werkafspraken genoemd. Een (onderbouwde) aanvraag tot wijziging van BGT | IMGeo kunt u indienen bij de helpdesk.

Werkafspraken BGT | IMgeo

Vervallen werkafspraken BGT|IMGeo

Werkafspraken Geo-BAG

Werkafspraken Geo-BOR

Voor de Geo-BOR gelden ook de hieronder volgende BGT|IMGeo werkafspraken