Omgevingswet

Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, zullen de uiteenlopende gegevens over de fysieke leefomgeving optimaal beschikbaar moeten zijn. Geonovum helpt het Ministerie van IenM om inzicht te krijgen in wat er moet gebeuren om de bestaande digitale informatievoorziening geschikt te maken voor de Omgevingswet.

 • 17 november 2017 |
  Op woensdag 15 november organiseerde de VNG het festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?! Dit festival richt zich op programmamanagers die verantwoordelijk zijn voor de invoering van de Omgevingswet en hun kernteams. Het ontwikkelteam van de standaarden voor de Omgevingswet, organiseerde op het festival een werksessie over het effectief modelleren van regels in omgevingsdocumenten.
 • 7 november 2017 |
  Best leuk om eens op de stoel van een gedeputeerde te zitten in de Statenzaal van het Provinciehuis van Zuid-Holland. Maar daar ging het natuurlijk niet om op het Geo Gebruikersfestival. Waar het wel om ging waren de vragen die dagvoorzitter Noud Hooyman (ministerie van BZK) in zijn inleiding centraal stelde: Hoe maken wij het gebruik van geo-informatie simpel? En wat kunnen wij voor elkaar doen om het gebruik van geo-informatie te bevorderen? De vragen waren zowel gericht aan de aanbieders van geo-data als aan de eindgebruikers van deze informatie.
 • 28 oktober 2017 |
  In het kader van de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werken KOOP en Geonovum aan de Standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten (STOP/TPOD – standaard). Om de toepasbaarheid van deze standaard te toetsen, hebben leveranciers, dienstverleners en bevoegde gezagen een praktijktest uitgevoerd. Daarbij is ook de haalbaarheid van het DSO-architectuurconcept onder de loep genomen.
 • 11 oktober 2017 |
  Begin september hebben de Omgevingswet teams die werken aan het informatiemodel en aan de registratie en beschikbaarstelling van omgevingsdocumenten een Proof of Concept afgerond. Het huidige concept informatiemodel is in deze praktijkproef onderzocht op haar toepassing voor de verwerking in het proces van bekendmaken- en beschikbaar stellen bij KOOP en in het Register Omgevingsdocumenten bij het Kadaster. 
 • 10 oktober 2017 |
  Op 1 november organiseren het Ministerie van IenM, Kadaster, PDOK en Geonovum weer een Geo Gebruikersfestival. Dit jaar zijn wij te gast bij Provincie Zuid-Holland in Den Haag.

Pagina's