Omgevingswet

Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, zullen de uiteenlopende gegevens over de fysieke leefomgeving optimaal beschikbaar moeten zijn. Geonovum helpt het Ministerie van IenM om inzicht te krijgen in wat er moet gebeuren om de bestaande digitale informatievoorziening geschikt te maken voor de Omgevingswet.

 • 11 oktober 2017 |
  Begin september hebben de Omgevingswet teams die werken aan het informatiemodel en aan de registratie en beschikbaarstelling van omgevingsdocumenten een Proof of Concept afgerond. Het huidige concept informatiemodel is in deze praktijkproef onderzocht op haar toepassing voor de verwerking in het proces van bekendmaken- en beschikbaar stellen bij KOOP en in het Register Omgevingsdocumenten bij het Kadaster. 
 • 10 oktober 2017 |
  Op 1 november organiseren het Ministerie van IenM, Kadaster, PDOK en Geonovum weer een Geo Gebruikersfestival. Dit jaar zijn wij te gast bij Provincie Zuid-Holland in Den Haag.
 • 18 september 2017 |
  In september is er weer een nieuwe editie verschenen van de nieuwsbrief Wro Digitaal. In deze editie onder andere aandacht voor analyse datakwaliteit en valideren planbestanden. Bekijk de nieuwsbrief
 • 15 september 2017 |
  Op 1 november organiseren het Ministerie van IenM, PDOK en Geonovum weer een geo gebruikersfestival. Dit jaar zijn we te gast op het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag.  Op het geo gebruikersfestival hoor en zie je de laatste ontwikkelingen rond de geo-(basis)registraties, doe je inspiratie op over wat de data uit verschillende datasets je kunnen leren en kan je eigen wensen en aanbevelingen kwijt. Bijvoorbeeld over waar registraties beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
 • 22 juni 2017 |
  In het kader van de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt gewerkt aan de Standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten (STOP/STOD – standaard). In het derde kwartaal van 2017 (juli – september) gaan wij deze standaard toetsen met leveranciers en dienstverleners. In een memo geven wij een overzicht met de belangrijkste informatie over de PoC/proef.

Pagina's