Omgevingswet

Om de uitvoering van de Omgevingswet te ondersteunen, zullen de uiteenlopende gegevens over de fysieke leefomgeving optimaal beschikbaar moeten zijn. Geonovum helpt het Ministerie van IenM om inzicht te krijgen in wat er moet gebeuren om de bestaande digitale informatievoorziening geschikt te maken voor de Omgevingswet.

 • 22 juni 2017 |
  In het kader van de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt gewerkt aan de Standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten (STOP/STOD – standaard). In het derde kwartaal van 2017 (juli – september) gaan wij deze standaard toetsen met leveranciers en dienstverleners. In een memo geven wij een overzicht met de belangrijkste informatie over de PoC/proef.
 • 30 mei 2017 |
  Op 18 mei organiseerde het ontwikkelteam van de Standaarden voor Omgevingsdocumenten (onderdeel van het DSO-programma) een voorlichtingsbijeenkomst voor softwareleveranciers en dienstverleners over een proef (POC) om de standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten te testen. Deze standaard wordt gebruikt bij het maken, muteren en uitwisselen van omgevingsdocumenten in het kader van de Omgevingswet.
 • 19 mei 2017 |
  De Omgevingswet heeft als doel de regels die van toepassing zijn op het ruimtegebruik te vereenvoudigen en samen te voegen. Belangrijk onderdeel daarvan is een centrale ontsluiting van deze regels via een Landelijke Voorziening. Alle gezagen -gemeentelijk, provinciaal, rijk, waterschappen- publiceren hierin de door hun vastgestelde digitale omgevingsdocumenten.
 • 5 mei 2017 |
  Het ontwikkelteam van de Standaarden voor Omgevingsdocumenten (onderdeel van het DSO-programma) nodigt softwareleveranciers en dienstverleners uit om mee te doen aan een proef (POC) om de standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassing voor omgevingsdocumenten te testen. Deze standaard wordt gebruikt bij het maken, muteren en uitwisselen van omgevingsdocumenten in het kader van de Omgevingswet. Op 18 mei, aansluitend aan het Provero-congres, organiseren we een informatiebijeenkomst over de proef - eveneens in de Reehorst in Ede (Bennekomseweg 24).
 • 25 april 2017 |
  Geonovum ontwikkelt samen met KOOP, het Kennis- en exploitatiecentrum voor officiële publicaties, de standaard Officiële Publicaties met Specifieke Toepassingen voor omgevingsdocumenten. Dit gebeurt in het kader van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vanaf heden is er een centraal punt op de website van Geonovum, waar u met uw vragen over de standaard terecht kunt. Dit is een tijdelijk punt gedurende de ontwikkelfase van de standaard.

Pagina's