decoratief

Welke API verdient goud?

Eens per twee jaar reikt het Kennisplatform API een gouden API uit. Voor de award van 2023 zijn negen API’s genomineerd. Komende weken stellen we de genomineerde API’s aan je voor. Op 15 november gaat de jury de nominaties beoordelen. Op 23 november wordt de gouden API uitgereikt tijdens de IBDS Stelseldag.   

Genomineerde API's

De genomineerde API’s zijn:  

 • Verwerkingenlogging Referentie-API van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De API voor het verwerken van persoonsgegevens borgt de eenduidigheid en toegankelijkheid van deze gegevens. 
 • Zaakgericht Werken-API van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De API voor het zaakgericht werken zorgt ervoor dat zaakgegevens direct door andere gemeentelijke ICT-systemen gebruikt kunnen worden, zonder dat deze gekopieerd hoeven te worden.   
 • Organisatie Overheid-API van Developer Overheid NL. Met deze API kan je alle organisaties die onder de Nederlandse overheid vallen ophalen in je eigen systeem.  
 • Content Open Data-API van het Centraal Bureau voor Statistiek. De CBS Content Open Data API biedt directe toegang tot uitgebreide statistische gegevens over Nederland, waaronder demografische, economische en gezondheidsinformatie, ter ondersteuning van onderzoek, innovatie en gegevensgestuurde besluitvorming.
 • Digitale Delta-API van Informatiehuis Water. Deze API maakt het mogelijk om metingen via standaarden op te vragen en uit te wisselen. Het gaat zowel om kwantiteitsdata van bijvoorbeeld sensoren en kwaliteitsmetingen zoals laboratoria die aanbieden. 
 • NDE Termennetwerk-API van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Deze API, gehost op het NDE Termennetwerk, stelt ICT-leveranciers in staat om terminologie in hun systemen te integreren, wat gebruikers toegang geeft tot een uitgebreide terminologische bron. 
 • EDR-API van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Deze API maakt het gemakkelijk om specifieke weergegevens, zoals temperatuur en windsnelheid, op te vragen voor een specifieke locatie en tijdsperiode in Nederland.
 • Open Onderwijs-API van de Samenwerkende Universitaire Reken Faciliteiten (SURF). De API faciliteert de uitwisseling van informatie, zoals cursuscatalogi en inschrijfgegevens, tussen onderwijsinstellingen, waardoor de versnippering en leveranciersspecifieke-formaten verminderd worden.
 • Algoritme Overheid-API van MinBZK. Deze API stroomlijnt het beheer van algoritmen in het landelijke algoritmeregister door informatie op te halen, te verzenden en te wijzigen. Hierdoor wordt dubbel werk bij publicatie  geëlimineerd en informatie eenvoudig up-to-date gehouden.

Tot 31 oktober 2023 was het mogelijk om API's te nomineren. In november buigt een vakjury zich over de ingediende API’s en wordt er een winnaar geselecteerd. 

Selectiecriteria

De vakjury beoordeelt de genomineerde API's op onderstaande aspecten: 

 • Waarde voor de eindgebruiker: hoeveel waarde biedt de API voor de eindgebruiker en welke kansen creëert het gebruik van de API voor de eindgebruiker? Ook wordt hier naar de maatschappelijke waarde van de API gekeken. 
 • Toegankelijkheid: wat is de ‘time to first call’? Is de API goed gedocumenteerd en is het duidelijk welke data de API vraagt en oplevert? Het feit dat een API een API key vereist wordt niet als een negatief punt gezien, zolang het proces om de API key te verkrijgen maar duidelijk is. Indien sprake is van een niet-openbare API wordt de toegankelijkheid als nihil beschouwd.  
 • Vindbaarheid: hoe makkelijk is de API te vinden? Als het om REST-API's gaat verwachten we dat ze geregistreerd zijn op developer.overheid.nl, tenzij dit niet gewenst is om beveiligingsredenen. 
 • Implementeerbaarheid: hoe gemakkelijk is het om een client te bouwen voor de API? Indien een inzending alleen bestaat uit een API-specificatie wordt de implementeerbaarheid als nihil beschouwd.  
 • Kwaliteit: Hoe scoort de API op basis van de API design rules zoals vastgesteld door het Kennisplatform API’s? 

De vorige winnaar

De vorige Gouden API werd uitgereikt aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de Haal Centraal BRP API. De technische ontwikkeling die zich richt op een rechtstreekse bevraging van de Basisregistratie Personen (BRP) werd hiermee erkend als innovatief idee. Lees hier meer over de vorige uitreiking. In 2019 ging de Gouden API naar de BAG API van het Kadaster. In haar eerste jaar heeft deze API al meer calls afgehandeld dan de voorgaande manier van uitlevering van de BAG.

Prijsuitreiking op Stelseldag

Je bent van harte welkom om aan te schuiven bij de prijsuitreiking van de Gouden API. De uitreiking vindt plaats op de IBDS Stelseldag, waarop er ook nog vele andere interessante onderwerpen de revue zullen passeren. Deze bijeenkomst start om 09.30 uur en eindigt om 18.00 uur. Zet 23 november dus alvast in je agenda en meld je aan. 

AANMELDEN STELSELDAG

Geen updates meer missen?

Automatisch op de hoogte blijven? Meld je aan voor één van onze nieuwsbrieven.