Kennisplein

 • 2 maart 2016 |
  In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Geonovum een verkenning uitgevoerd naar de zelfrijdende auto en geo-informatie. Doel van de verkenning was om te bepalen wat de behoefte is aan geografische informatie van overheden, bedrijven en onderzoeksinstellingen voor experimenten met zelfrijdende auto’s. De rol van de overheid op het gebied van geodata en de zelfrijdende auto staat centraal in de verkenning.
 • 26 januari 2016 |
  Het is niet altijd helder of je persoonsgegevens die voor een bepaald doel zijn ingewonnen, mag hergebruiken of koppelen voor een ander doel. Wie verschillende datasets aan elkaar wil koppelen die toevallig beiden betrekking hebben op dezelfde plek (straat, wijk, buurt, stad), kan hier al tegenaan lopen.
 • 15 december 2015 |
  De energiewereld staat voor grote uitdagingen. Waar deze nu nog voor het overgrote deel gebaseerd is op fossiele brandstoffen, zal het energieverbruik in 2050 vrijwel geheel uit duurzame bronnen moeten worden gevoed. Het huidige voorzieningenniveau (betrouwbaarheid, comfort) willen we echter wel behouden, evenals de betaalbaarheid ervan.
 • 6 september 2015 |
  Op één dag bijgepraat worden over de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot geo-informatie. Ontwikkelingen onder meer op het gebied van bouwen, de Omgevingswet, smart cities, INSPIRE, linked data, leegstand vastgoed en standaarden. Bijna 300 vakgenoten en specialisten waren woensdag 2 september afgekomen op derde Open Geodag, die in een vol en gezellig Media Plaza in Utrecht werd gehouden.
 • 3 juli 2015 |
  Het is tropisch warm in Nederland. Een prachtig begin voor de vakantie! Maar voor je je koffers pakt, nodigen wij je graag uit voor de Open Geodag van 2 september. Wij praten je dan in één dag helemaal bij. Bijvoorbeeld over het integreren van geodata in het web, de start van een geo-lab en natuurlijk de standaarden voor onder meer de bouw, beheer openbare ruimte en de omgevingswet. Of schuif aan bij een van de hands-on trainingen over de neo-geo standaarden als Geo-JSON bijvoorbeeld en over hoe je zelf linked data kunt maken, of modelleer je liever op de Laan van de Leefomgeving?

Pagina's