Validatie

Met behulp van een validator kunt u controleren of data of een service conform de standaarden en/of profielen zijn opgesteld. Een validator controleert uw data of service tegen de vastgestelde standaarden en/of profielen en rapporteert direct de bevindingen. Ook zijn er protocollen voor het testen van een dataset of service. Geonovum beheert de validators en de testprotocollen voor conformiteittoetsen, tenzij anders vermeld.

Generieke validators

Generieke conformiteittoetsen

BGT|IMGeo validators

Ruimtelijke ordening validator

INSPIRE validators

Conformiteittoetsen voor INSPIRE

Service validators

Conformiteittoetsen voor webservices

Metadata validators

Conformiteittoetsen voor metadata